Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 60 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<string.h>

void main()
{ char s[50];
 int f[130];
 cin.get(s,255);
 for(char i='a';i<='z';i++) f[i]=0;  // cu vector de frecvente
 for(int j=0;j<strlen(s);j++)
  if(s[j]>='a' && s[j]<='z') f[s[j]]++;
 int max=0;
 char l;
 for(i='a';i<='z';i++)
  if(f[i]>max) { max=f[i];
		 l=i;
		}
 cout<<l;
}

08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian