Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 61 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>
#include<string.h>
ifstream fin("text.in");

char v[]="aeiou";
int f[5][5];// f[0][0] e pt aa, f[3][4] e pt ou, etc

void main()
{ char x,y;
  fin>>x;
  while(fin>>y)
  {  if(strchr(v,x) && strchr(v,y))
		f[strchr(v,x)-v][strchr(v,y)-v]++;
	 x=y;
  }
  int i,j,max=0;
  for(i=0;i<=4;i++)
	for(j=0;j<=4;j++)
	  if(f[i][j]>max) max=f[i][j];
  for(i=0;i<=4;i++)
	for(j=0;j<=4;j++)
	  if(f[i][j]==max) cout<<v[i]<<v[j]<<endl;
}

08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian