Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 64 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<fstream.h>
#include<string.h>
ofstream fout("t.in");

void main()
{ char s[255];
 int i,k=0;
 char v[]="AEIOUaeiou";
 cin.get(s,255);
 fout<<s<<endl;
 fout.close();
 ifstream fin("t.in");
 while(fin>>s)
 { if(strchr(v,s[0]) && strchr(v,s[strlen(s)-1]))
		k++;
 }
 cout<<k;
 fin.close();
}

sau 

#include<iostream.h>
#include<string.h>

void main()
{ char s[255];
 int i,k=0;
 char v[]="AEIOUaeiou";
 cin.get(s,255);
 for(i=0;i<strlen(s);i++)
 if(strchr(v,s[i]) && (i==0 || s[i-1]==' '))
	 { int j=i;
	  while(s[j]!=' ' && j<strlen(s)) j++;
	  if(strchr(v,s[j-1])) k++;
	 }
 cout<<k;
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian