Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 66 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<iostream.h>

long cmmdc(long a, long b)
{ while(a!=b)
   if(a>b) a=a-b;
	else b=b-a;
  return a;
}

long calcul(int n, long a[10000])
{ long c=cmmdc(a[1],a[2]);
  for(int i=3;i<=n;i++) c=cmmdc(c,a[i]);
  return c;
}

void main()
{ int n,i;
  long a[10000];
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
	cin>>a[i];
  cout<<calcul(n,a);
}

08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian