Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 68 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<fstream.h>
int main ()
{int a [30][30],i,j,n,m,p=1,g=0;
cin>>n;
cin>>m;
for (i=1;i<=n;i++)
 for (j=1;j<=m;j++)
    cin>>a[i][j];
for (i=1;i<=n;i++)
 for (j=1;j<=m;j++)
  if (a[i][j]>0 && i%2==0 && j%2!=0)
    { p=p*a[i][j]%10;
      g=1;
    }
if(g) cout<<p;
else cout<<"nu exista";
return 0;
}


27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian