Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 72 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
#include<math.h>
ofstream f("sir.out");

float Ecuatie(int a, int b, int c)
{ int d;
 float x1,x2;
 d=b*b-4*a*c;
 if(d<0) return -32000;
 else if(d==0) { x1=-b/(2*a);
				 if(x1>0) return x1;
				 else return -32000;
				}
	  else { x1=(-b-sqrt(d))/(2*a);
			 x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
			 if(x1>x2) if(x1>0) return x1;
						else return -32000;
			 else if(x2>0) return x2;
				  else return -32000;
			}
}

void main()
{ int k,n;
 float x;
 cin>>k;
 x=Ecuatie(1,1,-2*k);
 n=floor(x);
 if(n==x) f<<n;
 else f<<k-n*(n+1)/2;
 f.close();
}


08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian