Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 73 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
ifstream f("sir.in");

int cautare(int n, int x[1000], int v)
{ int i,j,m;
 i=1; j=n;
 if(x[1]>v) return 1;
 if(x[n]<v) return n+1;
 while(i<=j)
  { m=(i+j)/2;
	 if(x[m]>v) j=m-1;
	 else i=m+1;
  }
 return i;
}

void main()
{ int x[1000],n,k,p,i;
 f>>x[1];n=1;
 cout<<endl;
 while(f>>k)
	{ p=cautare(n,x,k);
	 for(i=n;i>=p;i--) x[i+1]=x[i];
	 n++;
	 x[p]=k;
	}
 for(i=1;i<=n;i++) cout<<x[i]<<" ";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian