Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 75 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
int ultimacifra(long a, long b)
{ a=a%10;
 b=b%4;
 if(a==0 || a==1 || a==5 || a==6) return a;
 if(a==4 || a==9)
  if(b%2==0) return a*a%10;
  else return a;
 if(b==0) return a*a*a*a%10;
 if(b==1) return a;
 if(b==2) return a*a%10;
 if(b==3) return a*a*a%10;
}

void main()
{ int x,y,n,i,s=0;
 ifstream f("sir.in");
 f>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
 { f>>x>>y;
  s=(s+ultimacifra(x,y))%10;
 }
 cout<<s;
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian