Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 78 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<string.h>
#include<iostream.h>

void main()
{
 char s1[200], s2[15], *p, aux[200];
 int cont=0;
 cin.get(s1,200);
 cin.get();
 cin>>s2;
 p=s1;
 while(strstr(p,s2))
 { char *q=strstr(p,s2);
	 if(((q-1)[0]==' ' || p==s1) && (q+strlen(s2))[0]==' ')
	 { char aux[200];
		strcpy(aux,s2);
		strcat(aux,"?");
		strcat(aux,q+strlen(s2));
		strcpy(q,aux);
		cont=1;
	 }
   p=q+strlen(s2);
 }
 if(cont) cout<<s1;
 else cout<<"nu exista";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian