Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 7 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
ofstream f("bac.txt");

void main()
{ int n, v[300], i, p=0, ip=0, gasit;
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n*3;i++) cin>>v[i];
  gasit=0;
  i=1;
  while(i<=n &&!gasit)
   { if(v[i]%2==0)
	 { gasit=1;
	  p=i;
	 }
    i++;
   }
  gasit=0;
  i=3*n;
  while(i>=2*n+1 && !gasit)
   { if(v[i]%2==1)
	 { gasit=1;
	  ip=i;
	 }
    i--;
   }
  if(p!=0 && ip!=0)
   { int aux=v[p];
    v[p]=v[ip];
    v[ip]=aux;
   }
  for(i=1;i<=n*3;i++)
   f<<v[i]<<" ";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian