Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (10)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 80 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
#include<string.h>
void main()
{ char s[20], v[]="aeiouAEIOU";
 int i,j;
 cin>>s;
 i=0;
 while(strchr(v,s[i])!=0 && i<strlen(s)) i++;
 j=strlen(s)-1;
 while(strchr(v,s[j])==0 && j>=0) j--;
 if(i>=strlen(s) || j==-1) cout<<"imposibil";
 else
 { char aux=s[i];
  s[i]=s[j];
  s[j]=aux;
  cout<<s;
 }
}

21 oct 2018
Site-ul conține 867 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian