Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 85 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<fstream.h>
#include<math.h>

ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

struct nod{int info;
	  nod *leg;
	 };
nod *prim;

void adaugf(nod *&prim,int x)
 {nod *nou=new nod;
 nou->info=x;
 nou->leg=prim;
 prim=nou;
 }

void creare()
 {int x;
 while(f>>x) adaugf(prim,x);
 }

void afis(nod *prim)
 {nod *p=prim;
 while(p) {g<<p->info<<" ";
	  p=p->leg;
	  }
  g<<endl;
 }


void main()
 {creare();
 afis(prim);
 nod *p=prim;
 while(p)
  { if(sqrt(p->info)==floor(sqrt(p->info))) cout<<p->info<<" ";
   p=p->leg;
  }
 }

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian