Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 85 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<iostream.h>
void main()
{int a[50],b[50],n,i,s=0,k=0;
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
 cin>>a[i];
 for(i=1;i<=n;i++)
  cin>>b[i];
  for(i=1;i<=n;i++)
  if(a[i]%2==0) {s+=a[i];
		  k++;
		 }
  float p=(float)s/k;
  s=0;
  for(i=1;i<=n;i++)
  if(b[i]<p) s=s+b[i];
  cout<<s;
 }

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian