Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 89 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
 void main()
 { int i,j,n,a[7][7], f[48], k;
 cin>>n;
 f[0]=0;
 f[1]=1;
 for(i=2;i<=n*n; i++)
 f[i]=f[i-1]+f[i-2];
 k=0;
 for(i=1;i<=n;i++)
  if(i%2==1) for(j=1;j<=n;j++) a[i][j]=f[k++];
   else for(j=n; j>=1;j--) a[i][j]=f[k++];
  for(i=1;i<=n;i++)
   {cout<<endl;
   for(j=1;j<=n;j++)
   cout<<a[i][j]<<" ";
  }
 }

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian