Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 8 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
#include<math.h>

ifstream f("bac.txt");

void main()
{ int n,m=0,x,a[50],i;
 f>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
  { f>>x;
   if(sqrt(x)==floor(sqrt(x)))
	  { m++;
	   a[m]=x;
	  }
  }
 int s=0;
 for(i=1;i<m;i++)
  { cout<<a[i]<<"+";
   s=s+a[i];
  }
 cout<<a[m]<<"=";
 s=s+a[m];
 cout<<s;
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian