Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 8 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<iostream.h>

int a[100],n,b[100],m,c[200],p;


void sub(int n, int m, int a[100], int b[100])
{ int i,j,k;
 i=j=k=1;
 while(i<=n && j<=m)
  if(a[i]<b[j]) c[k++]=a[i++];
  else c[k++]=b[j++];
 while(i<=n) c[k++]=a[i++];
 while(j<=m) c[k++]=b[j++];
 cout<<c[1]<<" ";
 for(i=2;i<=n+m;i++) if(c[i]%2!=c[i-1]%2) cout<<c[i]<<" ";
}

void main()
{
 cin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
 cin>>m;
 for(i=1;i<=m;i++) cin>>b[i];
 sub(n,m,a,b);
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian