Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 90 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<iostream.h>
void main()
{int a[100][100],i,j,n,k1=0,k2=0,s1=0,s2=0;
 float m1,m2;
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
 for(j=1;j<=n;j++)
  cin>>a[i][j];
  for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
   {if(i<j && a[i][j]>0) {s1+=a[i][j];
			  k1++;
			 }
   if(i>j && a[i][j]>0) {s2+=a[i][j];
			  k2++;
			  }
  }
  if(k1) m1=(float)s1/k1;
  else m1=0;
  if(k2) m2=(float)s2/k2;
  else m2=0;
  cout<<m1-m2;
 }

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian