Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 93 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<iostream.h>

int dcm(int a, int b)
{ while(a!=b)
  if(a>b) a=a-b;
  else b=b-a;
 return a;
}

void main()
{ int a,b,c,d,p=1,k=0;
 cin>>a>>b;
 c=dcm(a,b);
 d=2;
 while(c!=1)
  if(c%d==0) { k++;
				p=p*d;
				while(c%d==0) c=c/d;
			 }
  else d++;
 if(k>1) cout<<p;
 else cout<<"nu exista";
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian