Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 94 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>

ifstream f("numar.in");

void main()
{ long n;
 int aux,i,c1,c2,a[10],nr=0;
 f>>n;
 cout<<endl;
 while(n/10 && n%10<n/10%10)
 { nr++;
	a[nr]=n%10;
	n=n/10;
 }
 if(n<10) cout<<"nu exista";
 else
 { 	nr++;
	a[nr]=n%10;
	n=n/10;
	c1=n%10;
	n=n/10;
	i=1;
	while(a[i]<c1) i++;
	c2=i;
	aux=c1;
	c1=a[c2];
	a[c2]=aux;
	n=n*10+c1;
	for(i=1;i<=nr;i++) n=n*10+a[i];
	cout<<n;
 }
 
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian