Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 96 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
ifstream f("bac.dat");
int main()
{
  int n,m, a[1001], x,y,i,k=1,max=0, xm,ym;
  f>>n>>m;
  for(i=1;i<=n;i++) f>>a[i];
  f>>x; i=1;
  while(a[i]<x) i++;
  for(int j=2;j<=m;j++)
  { f>>y;
	while(a[i]<=y && i<=n) { i++; k++;}
	if(k>max) { max=k;
				xm=x;
				ym=y;
			  }
	if(y==a[i-1]) k=1;
	else k=0;
	x=y;
  }
  cout<<xm<<" "<<ym;
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian