Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 98 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>
ifstream f("date.txt");
void main()
{ int i,j,k,n,m,a[3000], b[3000], c[6000];
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++) f>>a[i];
 for(i=1;i<=m;i++) f>>b[i];
 i=1; j=m; k=1;
 while(i<=n && j>=1)
	 if(a[i]<b[j]) { if(a[i]%2==0) c[k++]=a[i];
					 i++;
				  }
	 else { if(b[j]%2==0) c[k++]=b[j];
			j--;
		 }
 while(i<=n) { if(a[i]%2==0) c[k++]=a[i];
				i++;
			 }
 while(j>=1) { if(b[j]%2==0) c[k++]=b[j];
				j--;
			 }
 for(i=1;i<k;i++) cout<<c[i]<<" ";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian