Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (11)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 99 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<fstream.h>
 void main()
 { int i,j,n,a[25][25];
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=i;j++)
  {a[i][j]=i;
   a[j][i]=i;
   }
 for(i=1;i<=n;i++)
  {cout<<endl;
  for(j=1;j<=n;j++)
  cout<<a[i][j]<<" ";
  }
}

19 nov 2018
Site-ul conține 868 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian