Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 99 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>

ifstream f("f.in");

void main()
{
int x[100],lmax=0,pmax,l,i;

l=1;
i=1;
f>>x[i];
i++;
while(f>>x[i])
{
 if(x[i-1]%2!=x[i]%2)
  l++;
 else
  {if(l>lmax)
   { lmax=l;
	pmax=i-1;
   }	
   l=1;
   }
 i++;
}
cout<<lmax<<endl;
for(i=pmax-lmax+1;i<=pmax;i++)
   cout<<x[i]<<" ";
}

27 nov 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian