Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 9 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>

ifstream fin("numere.in");

long f[1000];

void main()
{  long k;
   int x,y;
   while(fin>>k)
	if(k>=100 && k<=999) f[k]++;

   x=999;
   while(f[x]>0) x--;
   if(x>100)
	 { y=x-1;
	   while(f[y]>0) y--;
	 }
   if(x>=100 && y>=100) cout<<x<<" "<<y;
   else cout<<0;
}

20 ian 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian