Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home 10 Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Enunt

#include<fstream>
using namespace std;
const short dx[4]={-1,1,0,0};
const short dy[4]={0,0,-1,1};
struct poz { unsigned short i,j;};
short a[176][176];
unsigned short n,m,ii,ji,ie,je;
ifstream fin("alee.in");
ofstream fout("alee.out");

int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=n;
}

void lee()
{ unsigned short k,inou,jnou,i,j;
 int st,dr;
 poz x[30626];
 x[1].i=ii;
 x[1].j=ji;
 st=dr=1;
 a[ii][ji]=1;
 while(a[ie][je]==0)
 { 
	i=x[st].i;
	j=x[st].j;
	for(k=0;k<4;k++)
					 { inou=i+dx[k];
					  jnou=j+dy[k];
	          if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==0)
					  {
						  dr++;
						  x[dr].i=inou;
						  x[dr].j=jnou;
						  a[inou][jnou]=a[i][j]+1;
					  }						  
					 }
	st++;
 }
 fout<<a[ie][je]; 
}

int main()
{  int i,x,y;
	fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
				{ fin>>x>>y;
		     a[x][y]=-1;
				}
	fin>>ii>>ji>>ie>>je;			
  lee();
  
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro