Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-admitere-2014-iulie-informatica - Subiectul III

#include <iostream>
using namespace std;

int primac(int n)//returneaza prima cifra a lui n
{
  while(n>9) n=n/10;//tai cifrele inafara de prima
  return n;//returnez prima cifra
}

int ultimac(int n)//returneaza ultima cifra a lui n
{
  return n%10;
}

int cifmax(int n) //returneaza cifra maxima a lui n
{
  int c=0;
  while(n>0)//descompun numarul in cifre
  {
    if(n%10>c) c=n%10;//retin cifra mai mare
    n=n/10;
  }
  return c;//returnez cifra maxima
}

void construireX(int X[] ,int n) //construieste vectorul x
{
  int i=0,x=1;//cu x pornesc de la 1, i e pozitia din vector
  while(i<n*n*2)//cat timp nu am pus 2*n*n elemente
  {
    X[++i]=x;// il pun pe x
    for(int d=2;d<=x/2;d++)//parcurg intervalul [2,x/2]
      if(x%d==0)//daca d e divizor
        X[++i]=d; //il pun in X
    x++;//maresc pe x cu 1
  }
}

void construireA(int A[][10], int X[], int n)//construiesc matricea A cu elemente
{                      // din vectorul X
  for(int i=1;i<=n;i++) //parcurg matricea
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i+j<n+1)//deasupra diagonalei secundare
        A[i][j]=ultimac(X[n*n+i+j]);
      else if(i+j>n+1)//sub diagonala secundara
        A[i][j]=primac(X[n*n+i+j]);
        else A[i][j]=cifmax(X[n*n+i*i]); //pe diagonala secundara
}

int maxim(int A[][10],int n, int j) //calculez si returnez nr max care se poate forma
{                  // cu cifrele de pe coloana j
  int m=0;
  for(int c=9;c>=0;c--)// caut cifrele descrescator
    for(int i=1;i<=n;i++)
      if(A[i][j]==c) m=m*10+c;//cifra gasita o adaug la numar
  return m;
}

int main()
{
  int n,X[200],A[10][10];
  cin>>n;
  construireX(X,n);//construiesc X
  construireA(A,X,n);//construiesc A din X
  for(int j=1;j<=n;j++)//pt fiecare coloana a matricii
    cout<<maxim(A,n,j)<<" ";
  return 0;
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian