Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Subprograme

#836. [2017-10-05 - 08:57:20]
Scrieti o functie cu numele putere care primeste prin parametrul n un numar natural cu cel mult 9 cifre si care furnizeaza prin parametrii x si k doua numere naturale cu proprietatea ca n=xk si x este minim.
Exemple:
pentru n=20 => x=20 si k=1
pentru c=144 => x=12 si k=2
Rezolvare

#781. [2016-03-18 - 22:46:36]
2016 - Subiect simulare - Subiectul III - Problema 3
Rezolvare


#773. [2016-01-18 - 15:05:29]
Din fisierul matrice.in se citesc dou numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000].
Afisati ordine strict cresctoare elementele din matrice care au proprietatea c se afl pe linii care au elementele n ordine strict cresctoare sau strict descresctoare. (Se va folosi algoritmul de interclasare).
Afisarea se va face in fisierul matrice.out.
8 6
1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 9 10
3 2 3 2 3 2
9 5 4 3 2 1
4 5 3 4 4 4
9 8 7 6 5 2
3 5 4 3 3 3
4 5 6 7 8 9
se va afisa:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rezolvare

#772. [2016-01-18 - 14:57:43]
Teza sem I.
Din fisierul matrice.in se citesc dou numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. (1p)
a) Afisati elementul minim din matrice. (1p)
b) Afisati cte dintre coloanele matricei au elementele n ordine strict cresctoare. (1p)
c) Afisati cte dintre coloanele matricei au elementele n ordine strict descresctoare. (1p)
d) Afisati ordine cresctoare elementele din matrice care au proprietatea c se afl pe coloane care au elementele n ordine strict cresctoare sau strict descresctoare. (3p) (Se va folosi algoritmul de interclasare, solutia ineficient cu sortare ia doar 1p)
Afisrile se vor face in fisierul matrice.out.
Se vor scrie si apela functii cel putin pentru: citirea matricei, determinarea elementului minim din matrice, verificarea dac o coloan are elementele n ordine strict cresctoare, verificarea dac o coloan are elementele n ordine strict descresctoare, numrarea coloanelor cu elementele n ordine strict cresctoare, numrarea coloanelor cu elementele n ordine strict descresctoare, interclasarea a doi vectori, interclasarea coloanelor din matrice ntr-un vector, afisarea unui vector.
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
6 8
1 5 3 9 7 6 3 3
2 5 4 7 6 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5
4 3 6 3 4 6 7 4
5 2 7 2 3 6 8 3
6 2 8 1 2 6 9 2
se va afisa:
1
3
2
1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9
Explicatie:
Elementul minim este 1.
Exist 3 coloane cu elementele n ordine strict cresctoare.
Exist 2 coloane cu elementele n ordine strict descresctoare.
Rezolvare

#771. [2016-01-18 - 14:53:02]
Teza sem I.
Din fisierul matrice.in se citesc dou numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. (1p)
a) Afisati elementul maxim din matrice. (1p)
b) Afisati cte dintre liniile matricei au elementele n ordine strict cresctoare. (1p)
c) Afisati cte dintre liniile matricei au elementele n ordine strict descresctoare. (1p)
d) Afisati ordine cresctoare elementele din matrice care au proprietatea c se afl pe linii care au elementele n ordine strict cresctoare sau strict descresctoare. (3p) (Se va folosi algoritmul de interclasare, solutia ineficient cu sortare ia doar 1p)
Afisrile se vor face in fisierul matrice.out.
Se vor scrie si apela functii cel putin pentru: citirea matricei, determinarea elementului maxim din matrice, verificarea dac o linie are elementele n ordine strict cresctoare, verificarea dac o linie are elementele n ordine strict cresctoare, numrarea liniilor cu elementele n ordine strict cresctoare, numrarea liniilor cu elementele n ordine strict descresctoare, interclasarea a doi vectori, interclasarea liniilor din matrice ntr-un vector, afisarea unui vector.
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
8 6
1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 9 10
3 2 3 2 3 2
9 5 4 3 2 1
4 5 3 4 4 4
9 8 7 6 5 2
3 5 4 3 3 3
4 5 6 7 8 9
se va afisa:
10
3
2
1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10
Explicatie:
Elementul maxim este 10.
Exist 3 linii cu elementele n ordine strict cresctoare.
Exist 2 linii cu elementele n ordine strict descresctoare.
Rezolvare

#764. [2015-11-17 - 10:41:27]
Se citeste din fisierul matrice.in o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Stergeti liniile si coloanele pe care se afla cele mai mici doua elemente de pe diagonala principala si afisati matricea rezultata in fisierul matrice.out.
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- citirea matricii
- afisarea matricii
- determinarea pozitiei elementului minim de pe diagonala principala
- stergerea liniei si a coloanei cu indice dat.
Exemplu:
matrice.in
5
3 2 4 3 2
2 1 5 4 6
3 2 4 3 5
4 3 2 2 1
4 3 5 6 7
matrice.out
3 4 2
3 4 5
4 5 7
(s-au sters liniile si coloanele 2 si 4)
Rezolvare

#763. [2015-11-17 - 10:27:11]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale distincte din intervalul [0,10000]. Interschimbati circular n sensul acelor de ceas cele 4 valori maxime din zonele N, E, S, V in care matricea este impartita de cele doua diagonale. Astfel, elementul din zona N va ajunge n E, cel din E n S, cel din S n V, iar cel din V n N, ca n exemplu. Afisati matricea rezultata.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricii
- afisarea matricii
- interschimbarea a doua elemente date prin indicii lor
- identificarea pozitiilor celor 4 valori maxime
- interschimbarea celor 4 elemente conform cerintei.

Rezolvare

#762. [2015-11-17 - 09:00:28]
Din fisierul sortcolsc.in se citesc doua numere naturale n si m (n<=100) si apoi se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 9 cifre. Ordonati crescator elementele de pe fiecare coloana dupa suma cifrelor. Daca doua elemente au aceeasi suma a cifrelor, ordonarea se face crescator dupa valoare. Afisati matricea rezultata in fisierul sortcolsc.out.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricei
- afisarea matricei
- calculul sumei cifrelor unui numar
- ordonarea unei coloane conform cu cerinta problemei.
Exemplu:
sortcolsc.in
5 6
11 21 33 343 200 15
500 11 21 33 343 6
927 11 21 33 343 33
109 2 35 47 5 42
918 121 221 323 343 24
sortcolsc.out
11 2 21 33 200 6
500 11 21 33 5 15
109 11 221 323 343 24
918 21 33 343 343 33
927 121 35 47 343 42
Rezolvare

#761. [2015-11-16 - 11:05:19]
Din fisierul linpalmax.in se citesc doua numere naturale n si m (n<=100) si apoi se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 9 cifre.Afisati in fisierul linpalmax.out indicii liniilor care contin un numar maxim de elemente palindrom.
Numerotarea liniilor incepe de la 1.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricei
- verificarea daca un numar este palindrom
- determinarea numarului de palindroame de pe o linie
- determinarea numarului maxim de palindroame de pe o linie
Exemplu:
linpalmax.in
5 6
11 21 33 343 200 900
500 11 21 33 343 200
909 11 21 33 343 201
109 2 35 47 5 67
909 121 221 323 343 201
linpalmax.out
3 5
Rezolvare

#760. [2015-11-14 - 12:04:13]
Din fisierul matrice.in se citesc doua numere naturale n si m (n<=100) si apoi se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 6 cifre. Gasiti elementul din matrice care apare pe un numar maxim de linii. Daca sunt mai multe elemente care apar pe un numar maxim de linii, se va lua in considerare cel mai mic dintre ele.
Scrieti si apelati functii pentru:
- citirea matricii
- cautarea unui element pe o linie
- calculul numarului de linii pe care apare un element
Exemplu:
matrice.in
5 6
11 21 33 343 200 15
500 11 21 33 343 6
927 11 21 33 343 33
109 11 35 33 5 42
343 121 221 343 343 343
matrice.out
11
Explicatie: Elementele care apar pe un numar maxim de linii sunt 11, 33 si 343.
Rezolvare

#759. [2015-11-14 - 11:38:39]
Din fisierul colmaxvecini.in se citesc doua numere naturale n si m (n<=100) si apoi se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 6 cifre fiecare. Afisati in fisierul colmaxvecini.out numarul de coloane pe care se afla un numar maxim de elemente cu proprietatea ca sunt mai mari decat toti vecinii lor. Se considera vecini elementele alaturate pe linie sau pe coloana.
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- citirea matricii
- verificarea daca un element din matrice e mai mare decat toti vecinii sai
- determinarea numarul de elemente de pe o coloana care sunt mai mari decat toti vecinii lor
- determinarea numarul maxim de elemente de pe o coloana care sunt mai mari decat toti vecinii lor
- determinarea numarului de coloane care respecta cerinta problemei.
Exemplu:
colmaxvecini.in
5 6
11 21 909 343 200 900
500 11 200 33 343 200
909 11 901 33 343 901
109 2 35 47 5 67
909 121 901 323 343 901
colmaxvecini.out
2
Coloanele care respecta cerinta sunt cele cu numerele de ordine 3 si 6 (numerotarea incepe de la 1).
Rezolvare

#758. [2015-11-12 - 13:05:27]
Din fisierul matrice.in se citeste un numar natural n (n<=10) si apoi se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 2 cifre fiecare. Afisati in fisierul matrice.out elementele de pe diagonala principala a matricei care au proprietatea ca sunt egale cu cel mai mare divizor comun al sumei de pe linia si al produsului de pe coloana pe care se afla.
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- citirea matricei
- calculul cmmdc
- calculul sumei elementelor de pe o linie a matricei
- calculul produsului elementelor de pe o coloana a matricei
Exemplu:
matrice.in
4
1 2 4 4
2 3 4 6
3 4 4 6
3 12 5 5
matrice.out
1 3 5
Precizare: Produsul elementelor de pe orice coloana este cel mult egal cu 2000000000.
Rezolvare

#752. [2015-11-11 - 09:03:25]
Operatii cu matrici:
- inversarea fata de linia mediana
- inversarea fata de coloana mediana
- inversarea fata de centrul matricii
- transpusa unei matrici
Exemplu:
f.in
3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
f.out
Inversare fata de linia mediana:
9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
Inversare fata de coloana mediana:
4 3 2 1
8 7 6 5
12 11 10 9
Inversare fata de centrul matricii:
12 11 10 9
8 7 6 5
4 3 2 1
Transpusa:
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12

Rezolvare

#749. [2015-11-10 - 23:52:25]
O imagine alb-negru este reprezentata codificat intr-o matrice mXm cu elemente 0 sau 1. Asupra imaginii se pot efectua urmatoarele operatii:
- Inversarea, adica valorile 0 se transforma in 1 si cele de 1 in 0;
- Rotirea cu 90 de grade in sensul acelor de ceasornic;
- Zoom, adica dublarea matricii (dimensiunile 2mX2m).
O secventa de transformari se defineste ca o succesiune de litere I, R si Z, corespunzatoare celor 3 operatii de mai sus.
Din fisierul imag.in se citeste numarul n si apoi imaginea codificata intr-o matrice mXm.
Din fisierul trans.in se o succesiune de litere I, R si Z corespunzatoare transformarilor cerute.
Sa se scrie in fisierul imag.out dimensiunea matricii si matricea obtinuta in urma acestor transformari.
Precizare: m nu va depasi 100 indiferent de transformari.
Exemplu:
imag.in
2
1 1
0 1
trans.in
RRRRIZ
imag.out
4
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
Rezolvare

#746. [2015-11-10 - 23:40:49]
Inmultirea numerelor mari
Numerele naturale cu foarte multe cifre se pot memora cu ajutorul vectorilor. Sa se calculeze si sa se afiseza produsul a doua numere naturale memorate in 2 vectori a si b cu n si respectiv m elemente.
Cifrele numerelor se vor introduce de la tastatura fara spatiu intre ele.
Exemplu: vezi figura alaturata
Rezolvare

#745. [2015-11-10 - 23:40:32]
Scaderea numerelor mari
Numerele naturale cu foarte multe cifre se pot memora cu ajutorul vectorilor. Sa se calculeze si sa se afiseza diferenta a doua numere naturale memorate in 2 vectori a si b cu n si respectiv m elemente.
Cifrele numerelor se vor introduce de la tastatura fara spatiu intre ele.
Exemplu: vezi figura alaturata
Rezolvare

#737. [2015-11-10 - 22:51:27]
Din fisierul elimcif.in se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi un vector A cu n elemente numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Modificati fiecare element al vectorului astfel: daca are numar impar de cifre, atunci stergeti cifra din mijloc, iar daca are numar par de cifre, atunci stergeti cele doua cifre din mijloc.
Afisati elementele vectorului in fisierul elimcif.out.
Exemplu:
elimcif.in
8
234 34564 3564 456456 125457345 3325 1 77
elimcif.out
24 3464 34 4556 12547345 35 0 0
Indicatie: se pot scrie si apela functii pentru:
- citirea vectorului
- afisarea vectorului
- determinarea numarului de cifre ale unui numar
- calcularea puterii 10 la n
- calcularea numarului format din primele c cifre alui lui n
- calcularea numarului format din ultimele c cifre ale lui n
- stergerea cifrei din mijlocului unui numar cu numar impar de cifre
- stergerea celor 2 cifre din mijlocului unui numar cu numar par de cifre
- parcurgerea vectorului si efectuarea modificarii elementelor conform cerintei.

Rezolvare

#735. [2015-11-10 - 09:40:11]
Se da o matrice cu n linii si m coloane (n,m<=100) cu elemene numere naturale distincte cu maxim 5 cifre fiecare. Gasiti elementul minim si pe cel maxim si interchimbati-le prin interchimbare de linii si coloane.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricei
- afisarea matricei
- interschimbarea a doua linii din matrice
- interschimbarea a doua coloane din matrice
Exemplu:
3 4
1 2 3 4
10 11 12 8
5 6 7 9
Minimul este 1, maximul este 12 si se interschimba linia 1 cu linia 2 si apoi coloanele 1 si 3, rezultand matricea
12 11 10 8
3 2 1 4
7 6 5 9
Rezolvare

#734. [2015-11-10 - 09:10:43]
Din fisierul date.in se citeste un numar natural n(n<=100) si apoi o matrice patratica cu n linii si n coloane cu elemente numere naturale. Identificati numerele prime de pe diagonala secundara a matricii si stergeti atat linia cat si coloana pe case se afla acestea. Afisati matricea rezultata in fisierul date.out. Se vor scrie si apela functii pentru:
- citirea matricii
- afisarea matricii
- verificarea daca un numar este prim
- stergerea unei linii dintr-o matrice
- stergerea unei coloane dintr-o matrice
Exemplu:
date.in
5
1 2 3 4 6
3 2 4 5 7
6 8 3 8 6
8 7 8 9 9
8 2 6 6 8
date.out
1 6
8 8
Rezolvare

#733. [2015-11-02 - 08:24:22]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Scrieti o functie care calculeaza si returneaza cel mai mic numar care se poate forma cu cifrele lui n. Pe langa functia ceruta se vor scrie si apela functii pentru:
- transformarea unui numar in vector de cifre
- ordonarea crescatoare a unui vector
- transformarea din vector de cifre in numar.
Exemplu: Cu cifrele numarului 3426096 ce mai mic numar care se poate forma este 2034669.
Rezolvare

#732. [2015-11-02 - 08:24:15]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Scrieti o functie care calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n. Pe langa functia ceruta se vor scrie si apela functii pentru:
- transformarea unui numar in vector de cifre
- ordonarea descrescatoare a unui vector
- transformarea din vector de cifre in numar.
Exemplu: Cu cifrele numarului 3426096 ce mai mare numar care se poate forma este 9664320.
Rezolvare

#729. [2015-10-10 - 20:10:09]
Scrieti urmatoarele functii:
- p10 - cu doi parametri n si p numere naturale, care calculeaza cea mai mica putere a lui 10 mai mare sau egala cu n si o furnizeaza prin parametrul p.
- prim - cu doi parametri n si p numere naturale, care furnizeaza prin parametrul p valoarea 1 daca n este prim si 0 altfel.
- divizori - cu trei parametri n, p si i numere naturale, care calculeaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii pari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori pari si il furnizeaza prin parametrul p, precum si numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii impari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori impari si il furnizeaza prin parametrul i.
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca suma dintre numarul format cu divizorii pari si numarul format cu divizorii impari ale lui n este numar prim. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=18 cele doua numere sunt 2618 si 139, iar suma lor 2637 nu este numar prim.
Pentru n=13 cele doua numere sunt 0 si 113, iar suma lor 113 este numar prim.
Rezolvare

#728. [2015-10-10 - 20:09:59]
Scrieti urmatoarele functii:
- p10 - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza cea mai mica putere a lui 10 mai mare sau egala cu n. Exemplu: p10(418) => 1000
- prim - cu un parametru n numar natural, care returneaza 1 daca n este prim si 0 altfel. Exemplu: prim(418) => 0
- divpari - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii pari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori pari. Exemplu: divpari(18) => 2618 (din 2, 6 si 18)
- divimpari - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii impari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori impari. Exemplu: divpari(18) => 139
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca suma dintre numarul format cu divizorii pari si numarul format cu divizorii impari ale lui n este numar prim. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=18 cele doua numere sunt 2618 si 139, iar suma lor 2637 nu este numar prim.
Pentru n=13 cele doua numere sunt 0 si 113, iar suma lor 113 este numar prim.
Rezolvare

#727. [2015-10-10 - 13:48:49]
Scrieti urmatoarele functii:
- cmmdc - cu trei parametri a, b si c numere naturale, care calculeaza cel mai mare divizor comun al lui a si b si il furnizeaza prin parametrul c.
- oglindit - cu doi parametri n si r numere naturale, care calculeaza oglinditul lui n si il furnizeaza prin parametrul r.
- cifre - cu trei parametri n, p si i numere naturale, care calculeaza numarul format cu cifrele pare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre pare si il furnizeaza prin parametrul p, calculeaza numarul format cu cifrele impare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre impare si il furnizeaza prin parametrul i.
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca numarul format cu cifrele pare ale si numarul format cu cifrele impare ale lui n sunt prime ntre ele. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=3324519 cele doua numere sunt 24 si 33519 si ele nu sunt prime intre ele.
Pentru n=419 cele doua numere sunt 4 si 19 si ele sunt prime intre ele.
OBS: Numarul n nu are cifre nule.
Rezolvare

#726. [2015-10-10 - 13:43:22]
Scrieti urmatoarele functii:
- cmmdc - cu doi parametri a si b numere naturale, care calculeaza si returneaza cel mai mare divizor comun al celor doi parametri. Exemplu: cmmdc(4,18) => 2
- oglindit - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza oglinditul lui n. Exemplu: oglindit(418) => 814
- cifrepare - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format cu cifrele pare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre pare. Exemplu: cifrepare(418) => 48
- cifreimpare - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format cu cifrele impare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre impare. Exemplu: cifreimpare(77418) => 771
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca numarul format cu cifrele pare ale si numarul format cu cifrele impare ale lui n sunt prime ntre ele. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=3324519 cele doua numere sunt 24 si 33519 si ele nu sunt prime intre ele.
Pentru n=419 cele doua numere sunt 4 si 19 si ele sunt prime intre ele.
OBS: Numarul n nu are cifre nule.
Rezolvare

#725. [2015-09-24 - 13:23:36]
Sa se scrie urmatoarele functii:
- maxim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n;
- nrcifre, care calculeaza si returneaza numarul de cifre ale unui numar natural n primit ca parametru (n are cel mult 9 cifre);
- p10, care calculeaza si returneaza 10 la puterea n, n fiind numar natural primit ca parametru (n<=9);
- primele, care primeste 2 parametri naturali n si x si calculeaza si returneaza numarul format din primele x cifre ale unui numar natural n;
- numar, care primeste 2 parametri naturali n si k si calculeaza si returneaza cel mai mare numar format cu k cifre din numarul n. k e mai mic decat numarul de cifre ale lui n. In aceasta funtie se vor folosi apeluri ale celorlalte functii scrise.
Rezolvare

#724. [2015-09-24 - 13:14:57]
Sa se scrie urmatoarele 3 functii:
- primafic, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza prima cifra a lui n;
- mincif, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cea mai mica cifra a lui n;
- maxcif, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cea mai mare cifra a lui n;
Se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Folosind apeluri ale functiilor de mai sus numarati si afisati cate dintre cele n numere citite au prima cifra egala cu cea maxima si cate au prima cifra egala cu cea minima.
Rezolvare

#723. [2015-09-24 - 13:11:08]
Sa se scrie urmatoarele doua functii:
- maxim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n;
- minim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mic numar care se poate forma cu cifrele lui n;
Se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Folosind apeluri ale functiilor minim si maxim numarati si afisati cate dintre cele n numere citite au toate cifrele identice si cate au cifrele ordonate descrescator.
Rezolvare

#722. [2015-09-21 - 22:18:02]
Scrieti functii care sa realizeze urmatoarele:
- calculeaza si returneaza numarul de cifre ale unui numar natural n primit ca parametru (n are cel mult 9 cifre)
- calculeaza si returneaza 10 la puterea n, n fiind numar natural primit ca parametru (n<=9)
- calculeaza si returneaza numarul format din primele c cifre ale unui numar natural n
- calculeaza si returneaza numarul format din ultimele c cifre ale unui numar natural n
Se citeste de la tastatura un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Folosind functiile de mai sus, calculati si afisati suma celor doua jumatati ale numarului n. Daca n are numar impar de cifre, atunci cifra din mijloc se ignora.
Exemple:
Pentru n=2345 rezultatul este 68 (23+45)
Pentru n=78311 rezultatul este 89 (78+11)
Rezolvare

#633. [2014-10-06 - 22:52:04]
Se da un interval [a,b]. Afisati toate perechile de numere palindrom din intervalul [a,b] care sunt prime intre ele. Se vor folosi functii pentru:
- calculul rasturnatului unui numar
- verificarea daca un numar este palindrom
- cel mai mare divizor comun al 2 numere
Exemplu:
a=45, b=120
se vor afisa :
55 101
55 111
66 101
77 101
77 111
88 101
88 111
99 101
101 111

Rezolvare

#628. [2014-10-06 - 22:12:47]
Scrieti o functie care sa primeasca ca parametru un numar natural n si sa returneze cel mai mic numar natural care se poate forma cu cifrele numarului n.
Exemplu:
Pentru n=9303 va returna 3039.
Rezolvare

#627. [2014-10-04 - 00:00:36]
Scrieti o functie care sa calculeze si sa returneze numarul de cifre de 0 cu care se termina n!, n primit ca parametru.
Exemplu:
106! se termina cu 25 de cifre de 0.
Rezolvare

#624. [2014-10-03 - 23:19:51]
Scrieti o functie care sa calculeze si sa returneze suma divizorilor primi ai unui numar natural primit ca parametru. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: suma divizorilor primi ai lui 30 este 10 (=2+3+5).
Rezolvare

#622. [2014-10-03 - 22:47:12]
Sa se scrie o functie multipli cu parametrii a, b, si c numere naturale care sa returneze numarul de multipli ai lui c din intervalul [a,b]. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: pentru a=6, b=22, c=5 se va returna 3 (10, 15 si 20 sunt multiplii lui 5 din intervalul [6,22])
Rezolvare

#621. [2014-10-03 - 22:33:54]
Scrieti o functie nr_div_pari care primeste prin parametrul n un numar natural si returneaza numarul de divizori impari ai lui n. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: pentru n=100 se va returna 3 (divizorii impari ai lui 100 sunt 1, 5 si 25)
Rezolvare

#619. [2014-10-03 - 22:10:30]
Scriet o functie detf care primeste prin parametrul n un numar natural si returneaza cel mai apropiat numar factorial fata de n.
Exemple:
pentru n=7 se va returna 6
pentru n=100 se va returna 120
Rezolvare

#618. [2014-10-03 - 22:01:54]
Scrieti o functie interval, care primeste prin parametrul n un numar natural si furnizeaza prin parametrii a si b cel mai mare interval [a,b] in care singurul numar factorial este n factorial.
Exemplu: daca n este 4, atunci a va fi 7, iar b va fi 119 (4!=24, iar 3! si 5! nu sunt in intervalul [7,119]).
Rezolvare

#617. [2014-10-03 - 21:42:31]
Sa se scrie o functie aproape_ prim care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza 1 daca n este aproape prim, sau 0 in caz contrar. Spunem ca un numar este aproape prim daca poate fi descompus ca produs de doua numere prime distincte. Se cere un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemple de astfel de numere: 21 (=3*7), 77(=7*11), 14(=2*7).
Rezolvare

#599. [2014-05-26 - 22:54:26]
Din fisierul date.in se citesc numere naturale. Calculati si afisati pe ecran cate dintre numerele citite au toate cifrele identice. Se va scrie si folosi o functie care primeste ca parametru un numar natural si returneaza 1 daca n are toate cifrele identice si 0 in caz contrar.
Rezolvare

#582. [2014-04-03 - 09:55:36]
Din fisierul numere.in se citesc, de pe prima linie, bazele b1, b2 si b3 pentru trei sisteme de numeratie (b1,b2,b3 din intervalul [2,10]). De pe a doua linie se citesc doua numere naturale: n in baza b1 si m in baza b2.
Sa se scrie in fisierul numere.out suma numerelor n si m reprezentata in baza b3.
Numerele n si m, precum si suma lor,vor avea cel mult 9 cifre indiferent de baza in care sunt reprezentate.
Indicatie: Folositi functii pentru trecerea unui numar din baza 10 intr-o baza b si respectiv din baza b in baza 10.
Exemple:
numere.in
2 5 3
110 213
numere.out
2101
sau
numere.in
10 10 10
110 213
numere.out
323
Rezolvare

#579. [2014-03-31 - 15:22:28]
Se citeste de la tastatura o matrice patratica A cu n linii si n coloane continand numere naturale cu cel mult 5 cifre (n in intervalul [3, 50]). Scrieti un program care construieste si apoi tipareste un sir Y care sa contina in ordine strict descrescatoare, numerele "superprime" distincte, care apar in triunghiul stang sau cel drept al matricei A. Sirul Y se va construi direct ordonat, fara a face ordonarea ulterioara. In cazul in care sirul Y este vid, se va tipari mesajul "Sirul este vid".
Un numar se numeste "superprim" daca toate prefixele sale sunt numere prime (de ex. 239 este "superprim" deoarece 2, 23 si 239 sunt prime, dar numarul 241 nu este "superprim" deoarece 24 nu este prim).
Triunghiul stang al unei matrici este format din elementele de sub diagonala principala si deasupra celei secundare, iar triunghiul drept este format din elementele de sub diagonala secundara si deasupra celei principale.
Se vor scrie si folosi subprograme pentru:
- citirea unei matrici patratice
- tiparirea unui sir
- verificarea daca un numar este prim
- verificarea daca un numar este "superprim"
- construirea sirului Y prin inserarea de valori din matricea A in sirul Y ordonat descrescator
Exemplu:
Pentru n=4 si matricea
241 100 5 239
239 3 2 79
16 3 3 239
3 4 2 1
Sirul Y va fi {239, 79} (obtinut din elementele 239, 16, 79, 239 aflate in zonele considerate ale matricii)
Rezolvare

#576. [2014-03-27 - 09:11:17]
Se citeste un numar natural n si un sir de n numere naturale. Determinati cea mai lunga secventa de elemente din sirul citit care respecta urmatoarele doua conditii:
- fiecare element din secventa este format numai din cifre de 0 si 1.
- fiecare element din secventa cu exceptia primului contine cu exact 1 mai putine cifre de 1 decat cel anterior.
Exemplu:
date.in
13
7 101 111 1100 1 3 100111 111 10001 1 100 8
date.out
100111 111 10001 1
Sugestie:
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- determinarea daca un numar natural e format numai din cifre de 0 si 1
- numararea cifrelor de 1 dintr-un numar natural
Rezolvare

#575. [2014-03-27 - 08:38:25]
Se citesc doua numere naturale a si b. Da se determine daca numarul b poate fi obtinut din numarul a prin eliminarea unei singure cifre sau prin inserarea unei singure cifre.
Exemple:
a=523 , b=5323 raspunsul e DA
a=3254, b=234 raspunsul e NU
Sugestie:
Se pot scrie si folosi funtii pentru:
- determinarea numarului de cifre ale unui numar
- verificarea daca un numar se poate obtine din altul prin eliminarea unei singure cifre (se genereaza toate numerele care pot fi obtinute prin eliminarea unei singure cifre)
Rezolvare

#574. [2014-03-27 - 08:31:55]
Se citeste un numar natural n si un sir cu n elemente numere naturale. Sa se descompuna sirul citit in cat mai putine subsiruri cu elemente ordonate strict crescator.
Fiecare element trebuie sa apartina unui singur subsir. Fiecare subsir va fi afisat pe cate o linie.
Exemplu:
9
7 1 3 4 0 7 2 7 10
subsirurile sunt:
7 10
1 3 4 7
0 2 7
Sugestie: se pot scrie si folosi functii pentru:
- stergerea unui element din sir(dupa ce e afisat in subsir)
- identificarea si afisarea unui subsir
Rezolvare

#573. [2014-03-26 - 13:32:27]
Subprogramul sub primeste prin intermediul parametrului n (cel mult 9) dimensiunea unei matrice patratice, prin intermediul parametrului a matricea patratica de dimensiune n cu elementele numere intregi si prin intermediul parametrului k un numar natural nenul din intervalul [2,2n]. Subprogramul sub calculeaza si returneaza suma tuturor elementelor a[i][j] cu proprietatea c i+j=k.
Scrieti programul care citeste un numar natural n si un tablou de numere intregi cu n linii si n coloane si afiseaza suma elementelor din tablou aflate strict deasupra diagonalei secundare a tabloului, folosind apeluri ale subprogramului sub, definit conform cerintei.
Exemplu:
n=4
1 6 3 1
6 1 3 1
1 3 1 6
3 1 6 1
se va afisa 18
Rezolvare

#571. [2014-03-26 - 13:27:06]
In fisierul numere.in se afla pe prima linie un numar natural n (n<=9), iar pe a doua linie se afla un sir a de cifre zecimale a1, a2, .., an.
Se cere s se afiseze suma obtinuta din numerele care se pot construi cu cifrele din sirul a prin permutari circulare.
Se vor scrie functii pentru:
- citirea datelor
- transformarea din vector de cifre in numar (calcularea numarului format cu cifrele dintr-un vector)
- permutarea cu o pozitie spre dreapta a elementelor unui vector
- realizarea tuturor permutatilor circulare si calculul sumei cerute
Exemplu:
numere.in
3
2 5 4
se va afisa 1221 deoarece numerele care se pot obtine sunt 254, 542 si 425, iar suma lor este 1221.
Rezolvare

#568. [2014-03-20 - 09:26:02]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloanea cu elemente numere naturale. Sa se ordoneze crescator liniile din matrice care contin un numar maxim de elemente numere prime si sa se afiseze matricea rezultata.
Exemplu:
n=4 m=5
matricea
3 5 4 6 6
3 5 7 2 1
5 5 6 8 1
5 7 11 4 3
se va obtine matricea
3 5 4 6 6
1 2 3 5 7
5 5 6 8 1
3 4 5 7 11
(deoarece liniile 2 si 4 au cate 4 numere prime si acesta e numarul maxim)
Rezolvare

#567. [2014-03-20 - 09:10:14]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Contruiti permutarile circulare ale vectorului a si afisati permutarea circulara care contine o secventa de lungime maxima formata din elemente ordonate strict crescator.
Exemplu:
n=6
a={3 6 7 5 1 2}
Permutarea care contine secventa maxima este {5 1 2 3 6 7} (sau {1 2 3 6 7 5})
Rezolvare

#566. [2014-03-16 - 17:35:24]
Se citeste un numar natural n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care elementele sunt completate astfel:
- elementele de pe diagonala principala sunt egale cu 0
- elementele de pe linia i de sub diagonala principala sunt egale cu i
- elementele de pe linia i de deasupra diagonalei principale sunt egale cu al i-lea numar prim.
Se vor scrie functii pentru:
- verificarea daca un numar este prim
- calculul celui de-al i-lea numar prim
- afisarea matricii
Exemplu:
Pentru n=5 se obtine matricea:
0 2 2 2 2
2 0 3 3 3
3 3 0 5 5
4 4 4 0 7
5 5 5 5 0
Rezolvare

#565. [2014-03-16 - 13:16:02]
Se citeste un sir X de n numere naturale nenule. Sa se scrie un program care elimina din X secventele X[i], X[i+1]... X[i+j] formate din numere asemenea si formeaza un sir R cu numerele distincte eliminate din X. Spunem ca doua numere naturale sunt asemenea daca scrierile celor doua numere (in baza 10) au aceleasi cifre (Ex.: 13133, 31 si 3311 SUNT asemenea, iar 123 si 6132 NU sunt asemenea).
Se cere tiparirea sirurilor X si R cu precizarea daca vreunul dintre ele este vid.
Se vor scrie si folosi subprograme pentru:
- citirea unui sir,
- verificarea daca doua numere sunt asemenea,
- eliminarea unei secvente dintr-un sir,
- eliminarea secventelor de numere asemenea dintr-un sir,
- construirea sirului R,
- tiparirea unui sir.
Exemple:
- Pentru sirul X = (15, 1316, 613, 1316, 4, 58, 85, 885) se va tipari X = (15, 4) si R = (1316, 613, 58, 85, 885).
- Pentru sirul X = (45, 4, 58, 853, 39) se va tipari X = (45, 4, 58, 853, 39) si "R este vid".
Rezolvare

#564. [2014-03-16 - 12:53:44]
Se citeste un sir X de numere naturale pozitive, citirea sirului terminandu-se la introducerea valorii 0. (Exemplu: daca valorile introduse sunt 1, 2, 3, 0 atunci sirul citit va fi X = (1, 2, 3).)
Sa se scrie un program care construieste si afiseaza sirul Y formsat din perechi de forma (valoare, aparitii) valorile fiind in ordine crescatoare, numerele distincte din sirul X cu proprietatea ca au suma cifrelor numar prim,iar aparitii reprezinta numarul de aparitii a fiecarei valorii in sirul X.
Sirul Y se va construi direct ordonat dupa prima valoare din pereche, fara a se face ordonarea dupa constructie. Daca nici o valoare dintre cele citite nu are suma cifrelor numar prim se va afisa mesajul "Sirul Y este vid".
Se vor scrie functii pentru:
- citirea unui sir.
- verificarea daca un numar este prim.
- determinarea sumei cifrelor unui numar.
- inserarea in sirul Y a unei valori arfel incat Y sa ramana ordonat cum se cere.
- construirea sirului Y.
- tiparirea sirului de perechi cerut.
Exemple:
- Pentru sirul X = (142, 13, 89, 21, 91, 11, 8, 142, 21) se obtine Y = ((11, 1), (21, 2), (89, 1), (142, 2)).
- Pentru sirul X = (6, 15, 103) se va tipari mesajul "Sirul Y este vid".
Rezolvare

#562. [2014-03-10 - 09:17:28]
Se citesc numere naturale de la tastatura pana cand se introduce numarul 0. Memorati numerele nenule citite intr-un vector X.
Construiti si afisati pe ecran un vector Y care sa contina in ordine strict descrescatoare numerele din vectorul X care au proprietatea ca sunt palindroame. Un numar este palindrom daca este egal cu numarul format cu cifrele sale luate de la dreapta la stanga (de exemplu 3443).
Vectorul Y trebuie sa se creeze direct ordonat (nu se permite ardonare ulterioara construirii lui).
Se vor scrie functii pentru urmatoarele prelucrari si calcule:
- citirea unui vector
- afisarea unui vector
- rasturnatul unui numar natural
- verificarea daca un numar este palindrom folosind rasturnatul acestuia
- cautarea unei valori intr-un vector ordonat strict descrescator (pentru a nu fi pusa in vectorul Y daca este deja in vector)
- construierea vectorului direct ordonat strict descrescator conform cerintei.
Exemplu: daca se introduc valorile 3453, 343, 2332, 22, 22, 12321, 5, 22, 0
se obtine vectorul Y: 12321, 2332, 343, 22, 5.
Rezolvare

#561. [2014-03-10 - 09:15:35]
Se citesc numere naturale de la tastatura pana cand se introduce numarul 0. Memorati numerele nenule citite intr-un vector X.
Construiti si afisati pe ecran un vector Y care sa contina in ordine strict descrescatoare numerele din vectorul X care au proprietatea ca sunt palindroame. Un numar este palindrom daca este egal cu numarul format cu cifrele sale luate de la dreapta la stanga (de exemplu 3443).
Vectorul Y trebuie sa se creeze direct ordonat (nu se permite ardonare ulterioara construirii lui).
Se vor scrie functii pentru urmatoarele prelucrari:
- citirea unui vector
- afisarea unui vector
- transformarea unui numar intr-un vector de cifre
- verificarea daca un vector de cifre este simetric fata de centru, adica daca numarul format cu cifrele din vector este palindrom
- cautarea unei valori intr-un vector ordonat strict descrescator (pentru a nu fi pusa in vectorul Y daca este deja in vector)
- construierea vectorului direct ordonat strict descrescator conform cerintei.
Exemplu: daca se introduc valorile 3453, 343, 2332, 22, 22, 12321, 5, 22, 0
se obtine vectorul Y: 12321, 2332, 343, 22, 5.
Rezolvare

#519. [2013-11-30 - 13:04:54]
Un numar n se numeste extraprim daca att el, ct si orice numar obtinut prin permutarea cifrelor lui n, sunt numere prime. De exemplu, numarul 113 este un numar extraprim deoarece 113, 311, 131 sunt numere prime.
a) Scrieti definitia completa a unui subprogram f, cu un parametru, subprogram care:
- primeste prin intermediul parametrului a un numar natural nenul cu cel mult 3 cifre
- returneaza suma tuturor exponentilor din descompunerea n factori primi a valorii
parametrului a.
Exemplu: pentru a=90 subprogramul va returna valoarea 4, deoarece a=2*3^2*5 si 1+2+1=4.
b) Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n, 2=n=999 si, folosind apeluri utile ale subprogramului f, verifica daca n este un numar extraprim. n caz afirmativ, programul afiseaza pe ecran mesajul DA, n caz contrar afisnd mesajul NU.
Rezolvare

#503. [2013-11-04 - 10:02:00]
Se da o matrice cu n linii si m coloane cu elemente intregi. Sa se afiseze numerele de ordine ale liniilor care au elementele aflate in progresie aritmetica crescatoare. Numerele de ordine ale liniilor si ale coloanelor incep de la 1.
Se vor folosi functii pentru:
- citirea datelor
- verificarea daca o linie are elementele in progresie aritmetica crescatoare
- afisarea numerelor de ordine ale liniilor cerute
Exemplu:
date.in
4 4
1 3 5 7
4 3 2 1
2 4 6 8
9 9 9 8
date.out
1 3
Rezolvare

#502. [2013-11-04 - 08:46:08]
Se da o matrice cu n linii si m coloane cu elemente intregi si doua valori intregi x si y. Sa se afiseze numerele de ordine ale coloanelor care contin numar maxim de elemente in afara intervalului [x,y]. Numerele de ordine ale liniilor si ale coloanelor incep de la 1.
Se vor folosi functii pentru:
- citirea datelor
- numararea elementelor de pe o coloana care sunt in afara unui interval
- determinarea numerelor de ordine ale coloanelor cerute
Exemplu:
date.in
4 5 2 7 (n,m,x,y)
2 8 5 8 3
4 3 6 7 5
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
date.out
2 4
Rezolvare

#478. [2013-09-22 - 16:28:32]
Scrieti o functe nr care primeste un parametru n numar natural si care returneaza:
1 daca numarul n are mai multe cifre pare decat impare
0 daca daca numarul n are la fel de multe cifre pare ca si impare
-1 daca numarul n are mai putine cifre pare decat impare
Exemplu:
pentru n=234523 functia va returna 0
Rezolvare

#477. [2013-05-31 - 22:49:47]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane cu elemente numere naturale. Afisati linia sau coloana care are suma elementelor maxima.
Se vor scrie functii separate pentru operatiile urmatoare:
- citirea unei matrici
- calculul sumei elementelor unei linii
- calculul sumei elementelor unei coloane
- afisarea elementelor unei linii
- afisarea elementelor unei coloane
- determinarea liniei de suma maxima, a coloanei de suma maxima si apoi afisarea liniei sau coloanei cu suma mai mare dintre cele doua.
Exemplu:
date.in
4
1 2 9 4
2 3 9 5
4 5 6 7
5 6 7 8
date.out
9
9
6
7
(cea de-a treia coloana are suma maxima)
Rezolvare

#476. [2013-05-31 - 22:44:02]
Se da o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale.
Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice dupa urmatoarea regula: elementele numere prime se inlocuiesc cu rasturnatul lui, iar cele neprime cu suma divizorilor lor. Sa se afiseze matricea obtinuta.
Se vor scrie functii separate pentru fiecare dintre urmatoarele operatii:
- determinarea primalitatii unui numar natural
- calculul rasturnatului unui numar natural
- calculul sumei divizorilor unui numar natural
- citirea unei matrici
- afisare unei matrici
- parcurgerea unei matrici si realizarea modificarilor cerute.
Exemplu:
date.in
3 4
25 121 45 17
800 432 31 76
77 78 98 43
date.out
31 133 78 71
1953 1240 13 140
96 168 171 34
Rezolvare

#448. [2013-04-08 - 23:07:24]
Se da un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din vector cu palindromul cel mai apropiat de el.
Se vor scrie functii pentru:
- citire datelor
- afisarea vectorului
- calculul rasturnatului unui numar natural
- verificarea daca un numar natural este palindrom
- determinarea celui mai mic palindrom mai mare decat un numar n
- determinarea celui mai mare palindrom mai mic decat un numar n
- parcurgerea si modificare vectorului conform cerintei
Exemplu:
date.in
4
37 44 130 16
date.out
33 44 131 11
Rezolvare

#338. [2011-11-22 - 16:54:43]
a) Sa se scrie o functie care primeste ca parametri un vector x cu maxim 100 de elemente numere naturale si un numar natural n reprezentand numarul de elemente din vector si citeste numarul n si elementele vectorului x.
b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametri un vector x cu maxim 100 de elemente numere naturale si un numar natural n reprezentnd numarul de elemente din vector. Functia calculeaza si returneaza suma obtinuta adunnd ultima cifra din fiecare element al vectorului x.
c) Folosind functiile de mai sus sa se citeasca un vector si sa se afiseze valoarea obtinuta prin adunarea ultimei cifre din fiecare element al vectorului.
Rezolvare

#335. [2011-02-20 - 20:07:24]
Se considera definite urmatoarele subprograme:
s1, cu doi parametri: a, b doua numere intregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Subprogramul interschimba valorile a doua variabile transmise prin intermediul parametrilor a si b.
s2, cu trei parametri: a, un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente numere intregi cu cel mult 4 cifre fiecare, p si q, numere naturale intre 1 si 100. Subprogramul cauta primul element divizibil cu 5 in secventa a[p], a[p+1], ..., a[q], si returneaza pozitia acestuia, daca exista un astfel de element, sau valoarea -1 n caz contrar.
a) Scrieti definitia completa a subprogramului s1.
b) Scrieti definitia completa a subprogramului s2.
c) Scrieti programul C/C++ care citeste de la tastatura o valoare naturala n (intre 1 si 99) si apoi un tablou unidimensional a, cu n elemente, numere intregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul determina, folosind apeluri utile ale subprogramului s2, primul element divizibil cu 5 (daca exista) si ultimul element divizibil cu 5 (daca exista) al tabloului a, interschimba valorile elementelor gasite, folosind apelul subprogramului s1, si apoi scrie elementele tabloului a astfel transformat, separate prin cate un spatiu.
Exemplu: pentru n=7 si tabloul a=(6,10,4,15,2,5,8), programul va scrie 6 5 4 15 2 10 8
Rezolvare

#281. [2010-11-21 - 16:07:53]
a) Cititi din fisierul mat.in o matrice a cu n linii si m coloane cu elemente intregi.
b) Construiti un vector x care sa contina elementele de pe marginea matricii citite la punctul a.
c) Ordonati crescator vectorul x.
d) Plasati inapoi in matrice, pe margine elemntele din vectorul x, intai pe prima linie, apoi ultima coloana, ultima linie si prima coloana.
e) Afisati in fisierul mat.out vectorul x si matricea astfel modificata.
Pentru fiecare cerinta se va scrie o functie separata si nu se vor folosi variabile globale.
Exemplu:
pentru datele:
4 5
5 4 3 2 1
1 2 3 4 5
9 8 7 6 5
1 2 3 4 5
se afiseaza:
1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 9
1 1 1 2 2
9 2 3 4 3
5 8 7 6 3
5 5 5 4 4
Rezolvare

#266. [2010-10-30 - 23:13:27]
Scrieti o functie care sa calculeze si sa returneze numarul de divizori primi ai unui numar natural n primit ca parametru.
Rezolvare

#209. [2010-03-16 - 10:10:03]
In fisierul date.in se gasesc cifre separate prin cate un spatiu. Sa se afiseze cifrele in ordinea descrescatoare a numarului de aparitii.
Rezolvare

#164. [2010-01-31 - 12:43:21]
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze numerele obtinute prin permutarea circulara a cifrelor lui n. Nu se vor folosi tablouri sau siruri de caractere.
Rezolvare

#163. [2010-01-31 - 12:43:10]
Se numeste cifra de control cifra obtinuta prin calculul reperat al sumei cifrelor unui numar natural. De exemplu 66 are suma de control 3 (6+6=12, 1+2=3).
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementele vectorului grupate pe randuri separate in ordine crescatoare a cifrei de control.
Rezolvare

#162. [2010-01-31 - 12:42:58]
Sa se scrie o functie Sufix care primeste ca parametru un numar natural x si determina daca x este sufix al patratului sau (de exemplu 25 este sufix al lui 625). Folosind aceasta functie sa de determine numerele naturale din intervalul [1,n] care sunt sufixe ale patratelor lor.
Rezolvare

#161. [2010-01-30 - 22:09:26]
Sa se scrie o functie ordonare care primeste 3 parametri: un vector a cu maxim 100 de elemente numere intregi, un numar natural n reprezentand numarul efectiv de elemente din vectorul a si un numar natural k mai mic decat n. Functia ordoneaza crescator primele k elemente ale vectorului a si descrescator celelalte n-k.


Rezolvare

#151. [2010-01-09 - 21:34:19]
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n si returneaza cea mai mare putere a lui 2 mai mica sau egala cu n. Folosind aceasta functie sa se decompuna un numar ca suma de puteri ale lui 2.

Rezolvare

#150. [2010-01-09 - 21:34:12]
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n cu cel putin 2 cifre si cu cel mult 4 si returneaza numarul obtinut din prima si ultima cifra a lui n. Folosind acesta functie sa se determine daca un numar a are exact 2 cifre.
Rezolvare

#137. [2010-01-09 - 21:31:20]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza suma divizorilor primi ai lui n. Folosind aceasta functie sa se determine daca un numar natural x este prim.


Rezolvare

#136. [2010-01-09 - 21:31:08]
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n si returneaza cel mai mare divizor al lui n strict mai mic decat n. Folosind aceasta functie sa se determine numerele prime dintr-un interval [a,b].
Rezolvare

#116. [2009-11-24 - 12:49:05]
Se citesc 2 numere naturale a si b, a mai mic decat b. Sa se afiseze toate numerele din intervalul [a,b] care se divid cu suma cifrelor lor.

Rezolvare

#113. [2009-11-24 - 11:37:32]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza numarul de factori primi a lui n.
Ex. pt n=45 returneaza 2 (3 si 5 sunt factorii primi ai lui 45)
Rezolvare

#112. [2009-11-24 - 11:37:25]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza suma exponentilor din descompunerea in factori primi a lui n.
Rezolvare

#111. [2009-11-24 - 11:37:18]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si afiseaza descopunerea lui n in factori primi.
Ex. n=45 => 3 3 5
Rezolvare

#110. [2009-11-24 - 08:53:32]
Sa se afiseze toate numerele din intervalul [100,99999] care au proprietatea sunt prime si sunt palindroame. Un numar este palindrom daca citit de la dreapta la stanga are aceeasi valoare.
Rezolvare

#101. [2009-11-17 - 12:04:08]
Sa se scrie o functie interval care primeste 3 parametri n, a, b numere intregi. Functia determina un interval (a,b) de lungime minima cu proprietatea ca n apartine intervalului (a,b) si ca a si b sunt numere prime. Capetele intervalului vor fi returnate prin intermediul parametrilor a si b.
Rezolvare

#100. [2009-11-17 - 10:54:46]
Sa se scrie o functie care primeste 3 parametri: n - numar natural, c1,c2 cifre si returneaza numarul obtinut din n prin inlocuirea tuturor aparitiilor cifrei c1 cu c2.
Ex. din n=2324, c1=2 si c2=5 returneaza 5354
Rezolvare

#99. [2009-11-17 - 10:25:28]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se ordoneze descrescator dupa valoarea rasturnatului.
Rezolvare

#98. [2009-11-17 - 09:41:30]
Se citesc 3 cuvinte a, b si c. Sa se determine daca sunt anagrame (sunt compuse din aceleasi litere, in alta ordine).
Rezolvare

#97. [2009-11-17 - 09:25:15]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze suma cifrelor din care sunt compuse elementele vectorului.
Rezolvare

#96. [2009-11-17 - 09:19:40]
Se citesc 4 numere naturale. Sa se calculeze cmmdc al lor.
Rezolvare

#29. [2009-03-09 - 15:28:04]
Se citeste un vector A cu n elemente naturale. Sa se afiseze pentru fiecare element din vector suma divizorilor sai proprii.
Rezolvare

#24. [2009-03-08 - 00:18:26]
Sa se afiseze toate numerele din intervalul [1000,99999] care au proprietatea ca atat ele cat si rasturnatul lor sunt prime.
Rezolvare

#14. [2009-03-07 - 22:30:46]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze toate perechile de elemente din vector care sunt formate din elemente prime intre ele.
Ex: Pentru vectorul 34 22 15 77 50 se vor afisa perechile:
34 15
34 77
22 15
15 77
77 50
Rezolvare


23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian