Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti o functie nr_div_pari care primeste prin parametrul n un numar natural si returneaza numarul de divizori impari ai lui n. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: pentru n=100 se va returna 3 (divizorii impari ai lui 100 sunt 1, 5 si 25)

int nr_div_imp(int n)
{
  int cnt=0,i;
  for(i=1; i*i<n; i++)//caut in intervalul [1,radical(n))
    if(n%i==0)
    {
      if(i%2!=0) cnt++; //divizor impar 
      if(n/i%2!=0) cnt++;// n/i e divizor impar
    }
  if(n%i==0 && i%2==1) cnt++;//pt radical din n (daca e divizor si impar)
  return cnt;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian