Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Recursivitate

#815. [2016-11-20 - 10:34:03]
Scrieti o functie recursiva cu numele cifre care primeste prin parametrul n un numar natual si furnizeaza:
- prin parametrul p numarul format cu cifrele pare ale lui n,
- prin parametrul i numarul format cu cifrele impare ale lui n.
Exemplu:
In urma apelului cifre(4536597,p,i); variabila p va fi egala cu 46, iar i cu 53597.
Rezolvare

#814. [2016-11-20 - 10:33:32]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza si returneaza diferenta dintre suma elementelor de pe pozitii pare si cea a celor aflate pe pozitii impare dintr-un vector A primit ca parametru impreuna cu n reprezentand numarul lui de elemente.
Elementele tabloului sunt indexate de la 1.
Exemplu:
Daca functia primeste tabloul A={4,5,6,3,2,9} cu n=6, atunci va returna 5 adica (5+3+9)-(4+6+2).
Rezolvare


#813. [2016-11-20 - 10:33:17]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza si returneaza diferenta dintre suma elementelor pare si cea a celor impare dintr-un vector A primit ca parametru impreuna cu n reprezentand numarul lui de elemente.
Elementele tabloului sunt indexate de la 1.
Exemplu:
Daca functia primeste tabloul A={4,5,6,3,2,9} cu n=6, atunci va returna -5 adica (4+6+2)-(5+3+9).
Rezolvare

#774. [2016-01-19 - 09:19:08]
Scrieti o functie recursiva care primeste ca paramentru un numar natural n si returneaza numarul obtinut din n prin eliminarea cifrelor impare.
Exemplu: daca n=234435, functia returna 244.
Rezolvare

#770. [2016-01-18 - 14:44:58]
Citirea si afisarea unei matrici folosind functii recursive.
Rezolvare

#768. [2016-01-18 - 14:34:53]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale (n<=100).
Sa se inlocuiasca fiecare element al vectorului cu suma cifrelor cu aceeasi paritate ca si indicele elementului. Indexarea elementelor incepe de la 1.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru:
- citirea vectorului
- afisarea vectorului
- calculul sumei cifrelor de o anumita paritate
- inlocuirea ceruta
Exemplu: Pentru datele de mai jos
7
223 435 6667 24 55 662 122
Sirul rezultat este
3 4 7 6 10 14 1


Rezolvare

#767. [2016-01-14 - 11:08:58]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Afisati numarul de cifre distincte ale lui n. Se vor folosi exclusiv subprograme recursive.
Exemplu:
Pentru n=38837 se afiseaza 3 (cifrele distinte sunt 3,7 si 8).
Rezolvare

#766. [2016-01-14 - 11:00:06]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Afisati un desen format din caracterul * ca in exemplul de mai jos. Se vor folosi exclusiv subprograme recursive.
Exemplu:
Pentru n=3 se afiseaza
    *
  ***
*****
  ***
    *
Rezolvare

#765. [2016-01-14 - 10:48:17]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Afisati un desen format din caracterul * ca in exemplul de mai jos. Se vor folosi exclusiv subprograme recursive.
Exemplu:
Pentru n=3 se afiseaza
*
**
***
**
*
Rezolvare

#646. [2014-11-05 - 18:53:39]
Se citeste un numar natural n. Sa se descompuna ca suma de puteri crescatoare ale lui 2. Se vor folosi doar prelucrari/calcule realizate cu ajutorul functiilor implementate recursiv.
Exemplu: Pentru n=84 va afisa 4 16 64 (84 se descompune ca 4+16+64)
Rezolvare

#645. [2014-11-05 - 18:40:21]
O harta este data intr-o matrice n*m in care valorile 1 reprezinta uscatul, iar valorile 0 reprezinta apa. Doua zone de uscat se considera ca fac parte din acelasi continent daca sunt vecine pe linie sau pe coloana. Determinati numarul de continente de pe harta si care este aria (numarul de valori de 1) maxima dintre ariile continentelor.
Exemplu:
harta.in
6 6
1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 1
1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0
harta.out
4 (numarul de continente)
8 (aria continentului din stanga-sus)
Rezolvare

#644. [2014-11-05 - 18:18:01]
Se dau n bombe, numerotate de la 1 la n, pentru fiecare cunoscandu-se coordonatele (x,y) unde sunt plasate si raza de distrugere r. La explozia unei bombe se va distruge totul in interiorul si pe cercul de centru (x,y) si raza r, iar daca exista alte bombe in aceasta zona, acestea vor exploda la randul lor. Se da indicele k al primei bombe care explodeaza si se cere sa se calculeze cate bombe raman neexplodate.
Datele se citesc din fisierul bombe.in si rezultatele se vor afisa in fisierul bombe.out.
In fisierul bombe.in pe prima linie se afla numerele n si k, iar pe urmatoarele n linii coordonatele si razele de distrugere ale celor n bombe. n si k sunt numere naturale, coordonatele numere intregi, iar razele numere naturale.
Exemplu:
bombe.in
8 5
4 5 4
-3 -4 1
4 1 1
2 1 3
2 2 2
1 1 2
-1 1 2
-3 3 3
bombe.out
3
Explicatie: Prima explodeaza bomba rosie (a 5-a), ea declanseaza cele doua bombe verzi, iar fiecare dintre cele verzi declaseaza cate una albastra. Bombele negre raman neexplodate.
Rezolvare

#588. [2014-04-28 - 11:33:35]
a) Scrieti o functie recursiva litera cu doi parametri s si c unde s e un cuvant, iar c este o litera si care returneaza de cate ori apare litera c in cuvantul s.
b) Scrieti o functie recursiva litere cu trei parametri s, n si c unde s e un vector ce memoreaza cel mult 20 de cuvinte, n e numar natural reprezentand numarul de cuvinte din vectorul s, iar c este o litera si care returneaza de cate ori apare litera c in total in cele n cuvinte din vectorul s (va folosi functia litera).
c) Se citeste un numar n si un vector s de n cuvinte. Folosind functia litere, determinati si afisati literele care apar de un numar maxim de ori in cuvintele din vectorul s.
Exemplu: n=3, s={"ana", "are", "mere"} => a e
Rezolvare

#587. [2014-04-28 - 11:33:29]
a) Scrieti o functie recursiva cifra cu doi parametri n si c unde n e numar natural, iar c este o cifra si care returneaza de cate ori apare cifra c printre cifrele numarului n.
b) Scrieti o functie recursiva cifre cu trei parametri a, n si c unde a e un vector cu cel mult 100 de elemente numere naturale, n e numar natural reprezentand numarul de elemente din vectorul a, iar c este o cifra si care returneaza de cate ori apare cifra c in total in cele n numere din vectorul a (va folosi functia cifra).
c) Se citeste un numar n si un vector a cu n elemente numere naturale. Folosind functia cifre determinati si afisati cifrele care apar de un numar maxim de ori in numerele din vectorul a.
Exemplu: n=6, a={7, 9, 373, 127, 733, 661} => 3 7
Rezolvare

#563. [2014-03-13 - 09:45:37]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Construiti si afisati doi vectori b si c contruiti astfel:
- vectorul b contine elementele pare din vectorul a
- vectorul c contine elementele impare din vectorul a
Se vor folosi functii recursive pentru citire si afisare, precum si pentru construirea celor doi vectori ceruti.
Exemplu:
date.in
7
2 5 7 9 2 5 4
date.out
2 2 4
5 7 9 5
Rezolvare

#560. [2014-02-28 - 20:36:23]
Sortare cu metoda selectiei (metoda elevului) - implementare recursiva (tabloul este indexat incepand cu 0)
Rezolvare

#559. [2014-02-28 - 20:36:14]
Sortare cu metoda bulelor - implementare recursiva (tabloul este indexat incepand cu 0)
Rezolvare

#558. [2014-02-22 - 21:49:04]
Se citeste un numar natural n si apoi un vector a cu n elemente naturale. Stergeti din vectorul a toate aparitiile elementului minim
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale vectorului a
- afisare celor n elemente ale vectorului a
- gasirea elementului minim al vectorului
- stergerea elementului de la o pozitie i dintr-un vector
- stergerea tuturor aparitiilor elementului minim
Exemplu:
date.in
8
1 2 3 1 5 6 1 8
date.out
2 3 5 6 8
(1 este elementul minim si este sters de 3 ori)
Rezolvare

#557. [2014-02-22 - 21:39:45]
Se citeste un numar natural n si apoi un vector a cu n elemente naturale. Inlocuiti in vectorul a elementul care apare de cele mai multe ori cu suma primelor doua cifre ale sale.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale vectorului a
- afisare celor n elemente ale vectorului a
- calculul sumei primelor doua cifre ale unui numar natural
- determinarea numarului de aparitii ale unei valori intr-un vector
- determinarea elementului cel mai frecvent intalnit in vector
- parcugerea vectorului si inlocuirea ceruta
Exemplu:
date.in
7
3700 544 130 544 3700 544 130
date.out
3700 9 130 9 3700 9 130
(544 apare de numar maxim de ori si e inlocuit cu suma primelor doua cifre ale sale, adica cu 9)
Rezolvare

#556. [2014-02-22 - 21:28:06]
Se citeste un numar natural n. Sa se descompuna numarul n in toate modurile ca suma de doua numere a si b care au proprietatea ca b este rasturnatul lui a. Se vor scrie si folosi doua functii recursive pentru:
- calculul rasturnatului
- descompunerea ceruta
Exemplu: numarul 787 se descompune ca 146+641, 245+542 sau 344+443
Rezolvare

#555. [2014-02-22 - 21:21:15]
Se citeste un numar natural n si apoi un tablou a cu n elemente naturale. Inlocuiti fiecare element din tablou cu cel mai apropiat numar palindrom si afisati tabloul astfel obtinut.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale tabloului a
- afisare celor n elemente ale tabloului a
- calculul rasturnatului unui numar natural
- calcularea celui mai mic palindrom mai mare sau egal cu n
- calcularea celui mai mare palindrom mai mic sau egal cu n
- parcurgerea tabloului si efectuarea modificarii cerute
Exemplu:
n=5
elementele tabloului a: 45 306 118 12 3113
rezultatul va fi: 44 303 121 11 3113
Rezolvare

#357. [2012-02-28 - 10:42:28]
Se da o matrice patratica cu n linii si n coloane. Aceasta se imparte in 4 emisfere prin intermediul diagonalei principale si a celei secundare. Sa se scrie o functie recursiva prin care sa se afle procentul pe care il reprezinta numarul de 0-uri din numarul total de cifre din emisfera estica.
ex.:
n=5
21 12 34 17 22
14 22 12 33 44
51 26 78 90 10
12 44 56 89 52
17 81 45 57 21
Numerele din emisfera estica sunt 90, 10, 44, 52.
Se va afisa 25%.
Rezolvare

#356. [2012-02-14 - 10:26:06]
Scrieti o functie recursiva care sterge elementul de la pozitia i dintr-un vector. Vectorul, numarul de elemente si pozitia i se transmit ca parametri.
Rezolvare

#355. [2012-02-14 - 10:10:26]
Descompuneti un numar natural n ca suma de termeni din sirul lui Fibonacci. Scrieti functii recursive pentru toate prelucrarile necesare.
Ex: 80 se descompune ca 55+21+3+1
Rezolvare

#354. [2012-02-14 - 10:02:45]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Inlocuiti fiecare element din vector cu suma cifrelor care au aceeasi paritate cu pozitia elementului. Se vor folosi functii recursive pentru toate prelucrarile.
Ex: 4
23 332 123 54
se vor afisa valorile: 3 2 4 4
Rezolvare

#353. [2012-02-14 - 09:31:08]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Construiti un vector b care sa contina elementele distincte din vectorul a. Toate prelucrarile vor fi realizate folosind functii recursive.
Rezolvare

#352. [2012-02-14 - 09:25:41]
Implementati in mod recursiv algoritmul de sortare prin insertie.
Rezolvare

#351. [2012-02-14 - 09:22:10]
Sa se stearga din fiecare element al unui vector toate aparitiile cifrei maxime. Se vor folosi functii recursive pentru urmatoarele prelucrari:
- citirea elementelor vectorului
- determinarea cifrei maxime a unui numar
- stergerea tuturor aparitiilor unei cifre dintr-un numar
- parcurgerea vectorului si modificarea elementelor conform cerintei
- afisarea vectorului
Ex: 7
37 443 13 160 31 11 140
se vor afisa valorile: 3 3 1 10 1 0 10
Rezolvare

#350. [2012-02-07 - 11:33:49]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Afisati elementele care sunt numere factoriale.
Se vor folosi functii recursive pentru toate prelucrarile necesare.
Ex: 6
1 3 7 6 24 100
se vor afsa numerele 1 6 24
Rezolvare

#216. [2010-03-20 - 18:00:30]
Sa se calculeze recusiv suma
S=1/2+2/1+2/3+3/2+...+n/(n+1)+(n+1)/n.
Rezolvare

#201. [2010-03-02 - 09:14:31]
Sa se scrie o functie recursiva care numara cate vocale mici are un cuvant transmis ca parametru.
Rezolvare

#199. [2010-02-28 - 23:23:09]
Sa se calculeze recursiv de cate ori apare o valoare intreaga x intr-un vector a cu n elemente intregi.
Rezolvare

#198. [2010-02-28 - 23:23:00]
Sa se calculeze recursiv 2 la puterea n.
Rezolvare

#197. [2010-02-28 - 23:22:52]
Sa se calculeze recursiv suma primelor n patrate perfecte.
Rezolvare

#184. [2010-02-28 - 22:55:31]
Sa se calculeze recursiv suma
1/1 + 2/2 + 3/3 + 5/4 + 8/5 + ... + fib(n)/n
unde fib(n) este al n-lea termen din sirul lui Fibonacci.
Rezolvare

#183. [2010-02-28 - 22:55:24]
Sa se calculeze recursiv suma 1*2 + 2*3 + ... + n*(n+1).
Rezolvare

#182. [2010-02-28 - 22:55:15]
Sa se calculeze recursiv suma 1 + 1/2 + 1/3 + ... +1/n.
Rezolvare

#181. [2010-02-23 - 10:14:57]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale folosind o functie recursiva. Sa se calculeze suma tuturor cifrelor din care sunt formate elementele vectorului folosind doar functii recursive.
Rezolvare

#179. [2010-02-16 - 10:34:49]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste un parametru n numar natural si afiseaza cifrele sale in ordinea din el si separate prin cate un spatiu.
Rezolvare

#178. [2010-02-16 - 10:29:33]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste un parametru n numar natural si afiseaza:
*
##
***
....
###...# daca n par
sau
***...* daca n impar
Rezolvare

#177. [2010-02-16 - 10:27:09]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste un parametru n numar natural si afiseaza:
#
##
###
....
###...#
Rezolvare

#176. [2010-02-16 - 10:23:38]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste un parametru n numar natural si afiseaza:
1 2 3 4 ... n
...
1 2 3
1 2
1
Rezolvare

#175. [2010-02-16 - 10:23:31]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste un parametru n numar natural si afiseaza:
1
1 2
1 2 3
.....
1 2 3 4 ... n
Rezolvare

#171. [2010-02-08 - 21:31:12]
Sa se scrie o functie recursiva pentru calculul primei cifre a unui numar natural.
Rezolvare

#170. [2010-02-08 - 21:31:06]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza cate cifre are un numar natural.
Rezolvare

#169. [2010-02-08 - 21:30:59]
Sa se scrie o functie recursiva pentru calculul rasturnatului unui numar natural.
Rezolvare

#168. [2010-02-08 - 21:30:48]
Sa se determine cifra maxima a unui numar natural folosind o functie recursiva.

Rezolvare

#167. [2010-02-08 - 21:30:42]
Sa se calculeze CMMDC al doua numele naturale folosind o functie recursiva.
Rezolvare

#166. [2010-02-08 - 21:30:36]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze elementul maxim din vector. Se va folosi o functie recursiva pentru citire si una recursiva pentru determinarea elementului maxim.

Rezolvare

#165. [2010-02-08 - 21:30:30]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste ca parametru un sir de caractere format din cel mult 100 de caractere litere mici si elimina toate vocalele din sir.
Rezolvare

#108. [2009-11-17 - 13:54:15]
Sa se scrie o functie recursiva care sa afiseze descompunerea in factori primi a unui numar natural.
Rezolvare

#107. [2009-11-17 - 13:19:44]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste ca parametru litera 'A' si afiseaza in ordine toate literele mari din alfabet.
Rezolvare

#106. [2009-11-17 - 13:10:41]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza si returneaza suma cifrelor unui numar natural primit ca parametru.
Rezolvare

#105. [2009-11-17 - 13:05:39]
Sa se scrie o functie recursiva cu 2 parametri siruri de caractere care sa determine daca sunt anagrame (sunt compuse din aceleasi litere, in alta ordine).
Rezolvare

#104. [2009-11-17 - 12:47:17]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste un parametru n numar natural si returneaza numarul obtinut din n prin eliminarea cifrelor pare.
Ex. din n=23524 returneaza 35
Rezolvare

#103. [2009-11-17 - 12:41:21]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste un parametru n numar natural si returneaza numarul obtinut din n prin scaderea cu 1 a cifrelor impare si marirea cu 1 a celor pare.
Ex. din n=2324 returneaza 3235
Rezolvare

#102. [2009-11-17 - 12:36:17]
Sa se scrie o functie recursiva care primeste 3 parametri: n - numar natural, c1,c2 cifre si returneaza numarul obtinut din n prin inlocuirea tuturor aparitiilor cifrei c1 cu c2.
Ex. din n=2324, c1=2 si c2=5 returneaza 5354
Rezolvare


25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian