Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Construiti si afisati doi vectori b si c contruiti astfel:
- vectorul b contine elementele pare din vectorul a
- vectorul c contine elementele impare din vectorul a
Se vor folosi functii recursive pentru citire si afisare, precum si pentru construirea celor doi vectori ceruti.
Exemplu:
date.in
7
2 5 7 9 2 5 4
date.out
2 2 4
5 7 9 5

#include <fstream>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citire(int a[], int n) 
{
  if(n>0)
  {
    citire(a,n-1);
    is>>a[n];
  }
}

void afisare(int a[], int n) 
{
  if(n>0)
  {
    afisare(a,n-1);
    os<<" "<<a[n];
  }
}

void split(int a[],int n,int b[],int &m,int c[],int &k)
{
  if(n>0)
  {
    split(a,n-1,b,m,c,k);
    if(a[n]%2==0)
      b[++m]=a[n];
    else
      c[++k]=a[n];
  }
}

int main()
{
  int a[200],b[100],c[100],n,m=0,k=0;
  is>>n;
  citire(a,n);
  split(a,n,b,m,c,k);
  afisare(b,m);
  os<<endl;
  afisare(c,k);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian