Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Inregistrari

#823. [2017-03-15 - 15:30:09]
Cei n elevi dintr-o clasa au dat proba de rezistenta la ora de sport. Profesorul a intocmit un tabel cu cei en elevi si pentru fiecare dintre i:
- numele si prenumele
- rezultatul exprimat in minute si secunde
Exista un barem de trecere a probei, dat la final in minute si secunde
Afisati elevii care au trecut baremul in ordine crescatoara dupa rezultat, iar la rezultate identice, alfabetic dupa nume si prenume. Fiecare elev se afiseaza pe cate o linie prin nume, prenume si timpul obtinut la proba.
Numarul de elevi din clasa este cel mult 30. Un elev trece baremul daca timpul sau este mai mic sau egal cu baremul.
Exemplu:
rezistenta.in
7
Pop Alin
4 23
Rus Dan
4 23
Stan Darius
5 4
Pop Tudor Flaviu
4 12
Rusu Alin Dan
5 23
Sas Mihai
4 39
Rusu Paul
4 23
4 40
rezistenta.out
Pop Tudor 4:12
Pop Alin 4:23
Rus Dan 4:23
Rusu Paul 4:23
Sas Mihai 4:39
Rezolvare

#794. [2016-04-06 - 11:59:50]
Se citesc doua date calendaristice precizate prin zi, luna si an. Afisati numarul de zile dintre cele doua date calendaristice citite.
Exemple:
4 4 2015
4 4 2016
rezulta 366
3 3 2015
3 3 2013
rezulta 730.

Rezolvare


#793. [2016-04-06 - 11:53:35]
Se citeste un numar natural n<=100 si apoi partile reale si cele imaginare a n numere complexe. Apoi se citesc doua numere reale a si b. Afisati in ordine crescatoare valorile modulelor numerelor complexe care au proprietatea ca au modulul in afara intervalului [a,b].
Rezolvare

#792. [2016-04-06 - 11:49:49]
Se citeste un numar natural n<=100 si apoi lungimile laturilor a n dreptunghiuri. Afisati dreptunghiul de arie maxima si pe cel de perimetru minim. La afisare se vor scrie cele 2 laturi, aria si perimetrul dreptunghiurilor.
Exemplu:
4
5 6
3 4
7 8
3 8
se vor afisa:
7 8 56 30 (pentru dreptunghiul de arie maxima)
3 4 12 14 (pentru dreptunghiul de perimetru minim)
Rezolvare

#454. [2013-04-22 - 13:39:07]
Se citeste un numar natural n si apoi n intervale deschise cu extremitatile numere reale. Afisati reuniunea celor n intervale citite.
Exemplu:
date.in
4
1 6
3 4.5
7 9
5 6
date.out
(1,6) U (7,9)
Rezolvare

#349. [2011-12-13 - 10:45:07]
Se citeste un numar natuural n si apoi in intervale inchise cu limitele numere intregi.
a) Calculati si afisati numarul maxim de intervale care se intersecteaza.
b) Determinati numarul maxim de intervale disjuncte si afisati-le.
Exemplu:
6
1 3
4 6
5 7
2 6
3 10
8 10
a) 4 (intervalele care se intersecteaza sunt [4,6], [5,7], [3,10] si [2,6]
b) [1,3] [4,6] [8,10] 3
Rezolvare

#348. [2011-12-10 - 19:06:18]
Se citesc coordonatele a n puncte din plan. Afisati lungimea laturii celui mai mare patrat care se poate forma cu punctele citite.
Exemplu:
8
0 0
2 3
4 6
0 3
3 0
3 3
6 0
3 -3
Se va afisa 4.24264
Rezolvare

#347. [2011-12-06 - 11:32:17]
Definiti un tip de date pentru memorarea lungimii si latimii unui dreptunghi. Cititi un numar natural n si apoi n perechi de numere intregi reprezentand n dreptunghiuri.
a) Afisati laturile dreptunghiului cu arie maxima.
b) Afisati laturile dreptunghiului cu perimetrul minim.
Rezolvare

#346. [2011-12-06 - 11:32:09]
Declarati un tip inregistrare pentru memorarea coordonatelor reale ale unui punct din plan. Cititi un numar n si apoi n perechi de numere reale reprezentand coordonatele a n puncte. Afisati punctele grupate pe cadrane.
Rezolvare

#345. [2011-12-06 - 11:32:00]
Declarati un tip inregistrare pentru memorarea unei date calendaristice.Cititi doua date calendaristice. Afisati-o pe cea mai mare in ordine cronologica.
Rezolvare

#344. [2011-11-29 - 10:20:11]
Se citesc n fractii. Sa se simplifice fractiile si sa se ordoneze crescator.
Exemplu:
5
-4 3
-9 1
3 18
5 -2
6 -3
se vor afisa fractiile: -9/1 -5/2 -2/1 -4/3 1/6
Rezolvare

#343. [2011-11-29 - 09:46:41]
Se citesc n fractii. Afisati numarul rational obtinut prin adunarea lor.
Rezolvare

#342. [2011-11-29 - 09:40:16]
Se citesc n fractii. Simplificati fractiile reductibile si afisati cel mai mare numar rational obtinut.
Exemplu:
5
-4 3
-9 1
3 18
5 -2
6 -3
se va afisa 1/6
Rezolvare

#341. [2011-11-29 - 08:58:11]
Operatii cu numere rationale.
Rezolvare

#340. [2011-11-23 - 10:51:16]
Se citesc coordonatele a n puncte din plan (n<=100). Afisati coordonatele coltului stanga jos al patratului de latura n care contine numar maxim de puncte dintre cele citite. Daca un punct se afla pe latura patratului se considera in interiorul acestuia. Datele de intrare se citesc din fisierul puncte.in si se afiseaza in puncte.out.
Exemplu:
puncte.in
6
-10 -5
4 1
3 3
1 2
10 8
0 0
puncte.out
0 0
Rezolvare

#339. [2011-11-23 - 09:12:03]
Definiti un tip inregistrare punct pentru a memora coordonatele unui punct din plan.
Definiti un tip inregistrare triunghi pentru a memora coordonatele celor 3 varfuri ale unui triunghi.
Cititi 6 valori care reprezinta coordonatele celor 3 varfuri ale unui triunghi. Calculati si afisati perimetrul triunghiului citit.
Exemplu: 0 0 1 0 0 1
perimetrul este 3.4142
Rezolvare

#135. [2010-01-09 - 21:30:20]
Sa se declara o structura complex pentru memorarea numerelor complexe. Sa se declare si sa se citeasca o variabila de tip complex si sa se calculeze modulul numarului complex citit.
Rezolvare

#127. [2009-12-08 - 09:45:58]
Sa se defineasca o structura punct pentru memorarea coordonatelor unui punct din plan. Sa se declare si sa se citeasca 3 puncte A, B, C. Sa se determine daca punctele sunt coliniare.
Rezolvare

#117. [2009-11-24 - 12:54:00]
Din fisierul f.in se citesc un numar n si apoi n fractii. Sa se scrie in fisierul f.out doar fractiile reductibile din fisierul f.in.
Rezolvare

#95. [2009-11-10 - 10:14:23]
Din fisierul text clasa.in se citesc urmatoarele informatii despre fiecare elev din clasa: numele, prenumele si media.
Sa se afiseze elevii din clasa ordonati descrescator dupa medie.
Rezolvare

#94. [2009-11-10 - 09:33:14]
Sa se defineasca o structura pentru memorarea unei progresii aritmetice de ratie r si termen initial a. Sa se afiseze primii 10 termeni ai progresiei date prin a si r.
Rezolvare

#93. [2009-11-10 - 09:19:15]
Se citesc doua puncte in plan A si B date prin coordonatele lor. Sa se calculeze si sa se afiseze distanta dintre ele.
Rezolvare

#92. [2009-11-10 - 09:11:54]
Se citesc doua numere rationale x si y. Sa se calculeze si sa se afiseze suma lor.
Rezolvare

#30. [2009-03-09 - 15:36:41]
In fisierul sarituri.in sunt notate numele, prenumele si lungimea sariturii pentru cei n elevi dintr-o clasa. Numele si prenumele sunt siruri de caractere, iar lungimea sariturii este numar real. Sa se construiasca doua fisiere text baieti.out si fete.out in care sa se afiseze baeietii si respective fetele din clasa, ordonati/ordonate descrescator dupa lungimea sariturii. Se considera ca toate fetele din clasa au prenumele terminat cu litera a.
Rezolvare

#17. [2009-03-07 - 22:54:49]
Despre fiecare dintre cei n elevi dintr-o clasa se citesc urmatoarele date:
- numele (sir de caractere de lungime maxima 20)
- numele (sir de caractere de lungime maxima 20)
- media notelor in oral la informatica
- nota in teza la informatica
Sa se afiseze ordonati alfabetic elevii corigenti la informatica. Pentru fiecare elev corigent se vor afisa: numele, prenumele si media la informatica.
Rezolvare

#16. [2009-03-07 - 22:48:00]
Se citesc n fractii dintr-un fisier text. Sa se afiseze fractiile reductibile ordonate crescator.
Ex: Daca se citesc urmatoarele 4 fractii: 3/6 2/8 3/7 2/20 se vor afisa 2/20 2/8 3/6
Rezolvare


23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian