Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere rationale x si y. Sa se calculeze si sa se afiseze suma lor.

#include<iostream.h>

struct rational
{ int nr,nu;
}x,y,s;

void main()
{ int a,b;
 cin>>x.nr>>x.nu;
 cin>>y.nr>>y.nu;
 s.nr=x.nr*y.nu+x.nu*y.nr;
 s.nu=x.nu*y.nu;
 a=s.nr;
 b=s.nu;
 while(a!=b)
  if(a>b) a=a-b;
  else b=b-a;
 s.nr=s.nr/a;
 s.nu=s.nu/a;
 cout<<s.nr<<"/"<<s.nu;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian