Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n<=100 si apoi lungimile laturilor a n dreptunghiuri. Afisati dreptunghiul de arie maxima si pe cel de perimetru minim. La afisare se vor scrie cele 2 laturi, aria si perimetrul dreptunghiurilor.
Exemplu:
4
5 6
3 4
7 8
3 8
se vor afisa:
7 8 56 30 (pentru dreptunghiul de arie maxima)
3 4 12 14 (pentru dreptunghiul de perimetru minim)

#include <iostream>
using namespace std;

struct dreptunghi
{
  int l,L,a,p;
};

void citire(dreptunghi &d)
{
  cin>>d.L>>d.l;
  d.p=2*d.l+2*d.L;
  d.a=d.l*d.L;
}

void citire(dreptunghi D[], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    citire(D[i]);
}

void afisare(dreptunghi d)
{
  cout<<d.L<<" "<<d.l<<" "<<d.a<<" "<<d.p<<endl;
}

dreptunghi amax(dreptunghi D[], int n)
{
  dreptunghi max=D[1];
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(D[i].a>max.a)
      max=D[i];
  return max;
}

dreptunghi pmin(dreptunghi D[], int n)
{
  dreptunghi min=D[1];
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(D[i].p<min.p)
      min=D[i];
  return min;
}

int main()
{
  int n;
  dreptunghi D[101];
  citire(D,n);
  afisare(amax(D,n));
  afisare(pmin(D,n));
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian