Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Operatii cu numere rationale.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct rational {int nr, nu;};

void citire(rational &r)
{
	fin>>r.nr>>r.nu;
}

void afisare(rational r)
{
	fout<<r.nr<<"/"<<r.nu<<" ";
}

int cmmdc(int a, int b)
{
  if (a % b == 0) return b;
  else return cmmdc(b, a % b);
}

void simplific(rational &r)
{
  int c = cmmdc(abs(r.nr), abs(r.nu));
  r.nu = r.nu / c;
  r.nr = r.nr / c;
	if(r.nr*r.nu<0)
	{
		r.nu=abs(r.nu);
		r.nr=-abs(r.nr);
	}
	else
	{
		r.nu=abs(r.nu);
		r.nr=abs(r.nr);
	}
		
}

rational adunare(rational x, rational y)
{
  int a = x.nr * y.nu + x.nu * y.nr;
	int b = x.nu * y.nu;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

rational scadere(rational x, rational y)
{
  int a = x.nr * y.nu - x.nu * y.nr;
	int b = x.nu * y.nu;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

rational inmultire(rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nr;
	int b = x.nu * y.nu;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

rational impartire(rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

int maimic (rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	return a < b;
}

int maimare (rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	return a > b;
}

int egal(rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	return a == b;
}

int main()
{
	rational a,b,s;
	citire(a);
	citire(b);
	s=adunare(a,b);
	afisare(s);
	s=scadere(a,b);
	afisare(s);
	s=inmultire(a,b);
	afisare(s);
	s=impartire(a,b);
	afisare(s);
	if(maimic(a,b)) fout<<"maimic\n";
	else fout<<"nu e mai mic\n";
	if(maimare(a,b)) fout<<"maimare\n";
	else fout<<"nu e mai mare\n";
	if(egal(a,b)) fout<<"egale\n";
	else fout<<"diferite\n";
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian