Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Definiti un tip de date pentru memorarea lungimii si latimii unui dreptunghi. Cititi un numar natural n si apoi n perechi de numere intregi reprezentand n dreptunghiuri.
a) Afisati laturile dreptunghiului cu arie maxima.
b) Afisati laturile dreptunghiului cu perimetrul minim.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct dreptunghi
{ int L, l, a, p;
};

void citire(dreptunghi &d)
{
	fin>>d.L>>d.l;
	d.a=d.L*d.l;
	d.p=2*(d.l+d.L);
}

void afisare(dreptunghi d)
{
	fout<<d.L<<" "<<d.l<<endl;
}

int main()
{
	int n,i;
	dreptunghi d, max, min;
	fin>>n;
	citire(d);
	max=min=d;
	for(i=2;i<=n;i++)
	{
		citire(d);
		if(d.a>max.a) max=d;
		if(d.p<min.p) min=d;
	}
	afisare(max);
	afisare(min);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian