Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Declarati un tip inregistrare pentru memorarea unei date calendaristice.Cititi doua date calendaristice. Afisati-o pe cea mai mare in ordine cronologica.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct data
{ int an, luna, zi; };

void citire(data &d)
{
	fin>>d.zi>>d.luna>>d.an;
}

void afisare(data d)
{
	fout<<d.zi<<"."<<d.luna<<"."<<d.an<<" ";
}

int main()
{
	data d1,d2;
	citire(d1);
	citire(d2);
	if(d1.an>d2.an) afisare(d1);
	else if(d1.an<d2.an) afisare(d2);
	   else if(d1.luna>d2.luna) afisare(d1);
	     else if(d2.luna>d1.luna) afisare(d2);
		      else if(d1.zi>d2.zi) afisare(d1);
            else afisare(d2);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;	
}
	

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian