Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc n fractii. Sa se simplifice fractiile si sa se ordoneze crescator.
Exemplu:
5
-4 3
-9 1
3 18
5 -2
6 -3
se vor afisa fractiile: -9/1 -5/2 -2/1 -4/3 1/6

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct rational {int nr, nu;};

int cmmdc(int a, int b)
{
    if (a % b == 0) return b;
    else return cmmdc(b, a % b);
}

void simplific(rational &r)
{
    int c = cmmdc(abs(r.nr), abs(r.nu));
    r.nu = r.nu / c;
    r.nr = r.nr / c;
	if(r.nr*r.nu<0)
	{
		r.nu=abs(r.nu);
		r.nr=-abs(r.nr);
	}
	else
	{
		r.nu=abs(r.nu);
		r.nr=abs(r.nr);
	}
		
}

void citire(rational &r)
{
	fin>>r.nr>>r.nu;
	simplific(r);
}

void afisare(rational r)
{
	fout<<r.nr<<"/"<<r.nu<<" ";
}

int maimare (rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	return a > b;
}

void ordonare(rational a[100], int n)
{
	int i,j;
	rational aux;
	for(i=1;i<n;i++)
		for(j=i+1;j<=n;j++)
			if(maimare(a[i],a[j]))
			{
				aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;
			}
}

int main()
{
	int n,i;
	rational a[100];
	fin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) citire(a[i]);
	ordonare(a,n);
	for(i=1;i<=n;i++) afisare(a[i]);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian