Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul text clasa.in se citesc urmatoarele informatii despre fiecare elev din clasa: numele, prenumele si media.
Sa se afiseze elevii din clasa ordonati descrescator dupa medie.

#include<fstream.h>

ifstream f("clasa.in");

struct elev
{ char nume[20], prenume[20];
 double media;
}C[30];

void main()
{ int i,n;
 f>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
   f>>C[i].nume>>C[i].prenume>>C[i].media;
 int gata;
 do{ gata=1;
   for(i=1;i<n;i++)
	if(C[i].media<C[i+1].media)
	 { elev aux=C[i];
	  C[i]=C[i+1];
	  C[i+1]=aux;
	  gata=0;
	 }
 }while(!gata);
 for(i=1;i<=n;i++)
   cout<<C[i].nume<<" "<<C[i].prenume<<" "<<C[i].media<<endl;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian