Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se defineasca o structura punct pentru memorarea coordonatelor unui punct din plan. Sa se declare si sa se citeasca 3 puncte A, B, C. Sa se determine daca punctele sunt coliniare.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

struct punct
{
    float x,y;
}A,B,C;
  
float dist(punct A, punct B)
{
   return sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y)); 
}

void citire(punct &A)
{
 cin>>A.x>>A.y;
}

int main()
{
  citire(A);
  citire(B);
  citire(C);
  float a,b,c;
  a=dist(B,C);
  b=dist(A,C);
  c=dist(A,B);
  if(a==b+c || c==a+b || b==c+a)
   cout<<"coliniare";
  else cout<<"nu"; 
} 

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian