Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In fisierul sarituri.in sunt notate numele, prenumele si lungimea sariturii pentru cei n elevi dintr-o clasa. Numele si prenumele sunt siruri de caractere, iar lungimea sariturii este numar real. Sa se construiasca doua fisiere text baieti.out si fete.out in care sa se afiseze baeietii si respective fetele din clasa, ordonati/ordonate descrescator dupa lungimea sariturii. Se considera ca toate fetele din clasa au prenumele terminat cu litera a.

#include<fstream.h>
#include<string.h>
struct elev
{
  char nume[40],prenume[40];
  float lung;
};
elev a[100];
ifstream f("sarituri.in");
ofstream g1("baieti.out");
ofstream g2("fete.out");
void citire(elev &e)
{
  f>>e.nume>>" ">>e.prenume>>" ">>e.lung;
}
void afisare(elev e)
{
  if(e.prenume[strlen(e.prenume)-1]=='a')
  g2<<e.nume<<" "<<e.prenume<<" "<<e.lung<<endl;
  else
  g1<<e.nume<<" "<<e.prenume<<" "<<e.lung<<endl;
}
void ordonare(elev a[100],int n)
{
 int i,gata;
 elev aux;
 do
 { gata=1;
 for(i=1;i<n;i++)
  if(a[i].lung<a[i+1].lung)
  {
  aux=a[i];
  a[i]=a[i+1];
  a[i+1]=aux;
  gata=0;
  }
 }
 while(gata==0);
}
int main()
{
  int n,i;
  f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  citire(a[i]);
  ordonare(a,n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  afisare(a[i]);
 f.close();
 g2.close();
 g1.close();
 return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian