Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi n intervale deschise cu extremitatile numere reale. Afisati reuniunea celor n intervale citite.
Exemplu:
date.in
4
1 6
3 4.5
7 9
5 6
date.out
(1,6) U (7,9)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct interval
{
  double a,b;
};
int n;
interval X[100];
int main()
{
  int i,j;
  interval aux;
  float xr,yr;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>X[i].a>>X[i].b;
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
      if(X[i].b>X[j].b)
      {
        aux=X[i]; X[i]=X[j]; X[j]=aux;
      }
  xr=X[1].a; yr=X[1].b;
  for(i=2;i<=n;i++)
    if(X[i].a<yr)
      {
        if(X[i].a<xr) xr=X[i].a;
        yr=X[i].b;
      }
    else
    {
      fout<<"("<<xr<<","<<yr<<") U ";
      xr=X[i].a;
      yr=X[i].b;
    }
  fout<<"("<<xr<<","<<yr<<") ";
  fout.close();
  fin.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian