Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc coordonatele a n puncte din plan (n<=100). Afisati coordonatele coltului stanga jos al patratului de latura n care contine numar maxim de puncte dintre cele citite. Daca un punct se afla pe latura patratului se considera in interiorul acestuia. Datele de intrare se citesc din fisierul puncte.in si se afiseaza in puncte.out.
Exemplu:
puncte.in
6
-10 -5
4 1
3 3
1 2
10 8
0 0
puncte.out
0 0

#include <iostream>
using namespace std;

struct punct{ int x,y; };

void citire(punct &p)
{
  cin>>p.x>>p.y;
}

void citire(punct P[], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    citire(P[i]);
}

punct stangajosmax(punct P[], int n)
{
  punct pmax;
  int max=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {//numar cate puncte sunt in patratul de latura n
   //si coltul stanga jos in P[i].
    int c=0;
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(P[j].x>=P[i].x && P[j].x<=P[i].x+n && P[j].y>=P[i].y && P[j].y<=P[i].y+n)
        c++;
    if(c>max)
    {
      max=c;
      pmax=P[i];
    }
  }
  return pmax;
}

void afisare(punct p)
{
  cout<<p.x<<" "<<p.y;
}

int main()
{
  int n;
  punct P[101];
  citire(P,n);
  afisare(stangajosmax(P,n));
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian