Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua date calendaristice precizate prin zi, luna si an. Afisati numarul de zile dintre cele doua date calendaristice citite.
Exemple:
4 4 2015
4 4 2016
rezulta 366
3 3 2015
3 3 2013
rezulta 730.


#include <iostream>
using namespace std;

struct data
{
  int zi,luna,an;
};

int nrzile(int luna, int an)
{
  int Z[13]={31,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  if(luna!=2 || !(an%4==0 && an%100!=0 || an%400==0)) return Z[luna];
  else return 29;
}

int nrzileazi(data d)
{//cate zile de la anul 0
  int z=(d.an-1)*365+(d.an-1)/4-(d.an-1)/100+(d.an-1)/400;
  for(int i=1;i<d.luna;i++)
    z=z+nrzile(i,d.an);
  return z+d.zi;
}

void citire(data &d)
{
  cin>>d.zi>>d.luna>>d.an;
}

int main()
{
  data d1,d2;
  citire(d1);
  citire(d2);
  if(nrzileazi(d1)>nrzileazi(d2))
    cout<<nrzileazi(d1)-nrzileazi(d2);
  else
    cout<<nrzileazi(d2)-nrzileazi(d1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian