Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n<=100 si apoi partile reale si cele imaginare a n numere complexe. Apoi se citesc doua numere reale a si b. Afisati in ordine crescatoare valorile modulelor numerelor complexe care au proprietatea ca au modulul in afara intervalului [a,b].

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

struct complex { double re,im; };

void citire(complex &c)
{
  cin>>c.re>>c.im;
}

void citire(complex C[], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    citire(C[i]);
}

double modul(complex c)
{
  return sqrt(c.re*c.re+c.im*c.im);
}

void inter(double &a, double &b)
{
  double aux=a; a=b; b=aux;
}

void ordonare(double A[], int n)
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i]>A[j])
        inter(A[i],A[j]);
}

void afisare(double A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<A[i]<<" ";
}

int main()
{
  int n,m=0;
  double a,b;
  complex C[101];
  double A[101];
  citire(C,n);
  cin>>a>>b;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(modul(C[i])<a || modul(C[i])>b)
      A[++m]=modul(C[i]);
  ordonare(A,m);
  afisare(A,m);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian