Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Declarati un tip inregistrare pentru memorarea coordonatelor reale ale unui punct din plan. Cititi un numar n si apoi n perechi de numere reale reprezentand coordonatele a n puncte. Afisati punctele grupate pe cadrane.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct punct {float x,y;};

void citire(punct &p)
{
	fin>>p.x>>p.y;
}

void afisare(punct p)
{
	fout<<"("<<p.x<<","<<p.y<<") ";
}

int main()
{
	int n,i;
	punct a[100];
	fin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) citire(a[i]);
	fout<<"cadranul I: ";
	for(i=1;i<=n;i++) if(a[i].x>0 && a[i].y>0) afisare(a[i]);
	fout<<"\ncadranul II: ";
	for(i=1;i<=n;i++) if(a[i].x<0 && a[i].y>0) afisare(a[i]);
	fout<<"\ncadranul III: ";
	for(i=1;i<=n;i++) if(a[i].x<0 && a[i].y<0) afisare(a[i]);
	fout<<"\ncadranul IV: ";
	for(i=1;i<=n;i++) if(a[i].x>0 && a[i].y<0) afisare(a[i]);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian