Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc coordonatele a n puncte din plan. Afisati lungimea laturii celui mai mare patrat care se poate forma cu punctele citite.
Exemplu:
8
0 0
2 3
4 6
0 3
3 0
3 3
6 0
3 -3
Se va afisa 4.24264

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct punct {float x,y; };

void citire(punct &p)
{
	fin>>p.x>>p.y;
}

float dist(punct a, punct b)
{
	return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y));
}

int patrat(punct a, punct b, punct c, punct d)
{
	float d1, d2, d3, d4, d5, d6;
	d1=dist(a,b);
	d2=dist(b,c);
	d3=dist(c,d);
	d4=dist(d,a);
	d5=dist(a,c);
	d6=dist(b,d);
	if(d1==d2 && d2==d3 && d3==d4 && d4==d1 && d5==d6) return 1;
	else return 0;
}

int main()
{
	int n,i,j,k,l;
	float max=0;
	punct a[100];
	fin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) citire(a[i]);

	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=n;j++)
			for(k=1;k<=n;k++)			
				for(l=1;l<=n;l++)
					if(i!=j && i!=k && i!=j && j!=k && j!=l && k!=l)
					if(patrat(a[i],a[j],a[k],a[l])) 
						if(dist(a[i],a[j])>max)
							max=dist(a[i],a[j]);
	fout<<max;					
	fin.close();
	fout.close();
return 0;	
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian