Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc n fractii dintr-un fisier text. Sa se afiseze fractiile reductibile ordonate crescator.
Ex: Daca se citesc urmatoarele 4 fractii: 3/6 2/8 3/7 2/20 se vor afisa 2/20 2/8 3/6

#include<fstream.h>
struct fractie {int nu,nr;
	    };
ifstream f("fractii.in");
void citire(fractie &e)
{f>>e.nr>>e.nu;
}
void afisare(fractie e)
{cout<<e.nr<<"/"<<e.nu<<" ";
}
void ordonare(int n,fractie e[20])
{int i,gata;
 fractie aux;
 do{gata=1;
  for(i=1;i<n;i++)
  if (e[i].nr*e[i+1].nu>e[i].nu*e[i+1].nr)
   {aux=e[i];
   e[i]=e[i+1];
   e[i+1]=aux;
   gata=0;
   }
  }while (!gata);
}
int cmmdc(int a,int b)
{while(a!=b)
 if (a>b) a=a-b;
 else b=b-a;
 return a;
}
int main()
{int i,n;
 fractie a[20];
 f>>n;
 for (i=1;i<=n;i++) citire(a[i]);
 ordonare(n,a);
 for (i=1;i<=n;i++)
 if(cmmdc(a[i].nr,a[i].nu)!=1)
 afisare (a[i]);
return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian