Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Despre fiecare dintre cei n elevi dintr-o clasa se citesc urmatoarele date:
- numele (sir de caractere de lungime maxima 20)
- numele (sir de caractere de lungime maxima 20)
- media notelor in oral la informatica
- nota in teza la informatica
Sa se afiseze ordonati alfabetic elevii corigenti la informatica. Pentru fiecare elev corigent se vor afisa: numele, prenumele si media la informatica.

#include<fstream.h>
#include<string.h>
struct elev {char nume[30];
	   char pren[30];
	   float mo;
	   int teza;
	   float media;
	   };
ifstream f("elev.in");
elev c[100];
void citire(elev &e)
{f>>e.nume;
 f>>e.pren;
 f>>e.mo;
 f>>e.teza;
 e.media=(e.mo*3+e.teza)/4;
}
void afisare(elev e)
{cout<<e.nume<<" "<<e.pren<<" "<<e.media;
 cout<<endl;
}
void ordonare(int n,elev c[100])
{int i,gata;
 elev aux;
 do {gata=1;
 for (i=1;i<n;i++)
 if (strcmp(c[i].nume,c[i+1].nume)>0)
   {aux=c[i];
   c[i]=c[i+1];
   c[i+1]=aux;
   gata=0;
   }
  }while (!gata);
}
int main ()
{ int n,i;
 f>>n;
 for (i=1;i<=n;i++) citire(c[i]);
 ordonare (n,c);
 for (i=1;i<=n;i++)
 if (c[i].media<4.5)
 afisare(c[i]);
return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian