Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul f.in se citesc un numar n si apoi n fractii. Sa se scrie in fisierul f.out doar fractiile reductibile din fisierul f.in.

#include<fstream.h>
#include<string.h>
struct fractie
{
  int num,nr;
};
fractie a[100];
ifstream f("f.in");
ofstream g("f.out");
void citire(fractie &e)
{
  f>>e.num;
  f>>e.nr;
}
void afisare(fractie e)
{
  g<<e.num<<"/"<<e.nr;
  g<<endl;
}
int cmmdc(int a,int b)
{
  while(a!=b)
  if(a>b)
  a=a-b;
  else
  b=b-a;
 return a;
}
int main()
{
  int n,i,j;
  f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  citire(a[i]);
  for(i=1;i<=n;i++)
  if(cmmdc(a[i].num,a[i].nr)==1)
  {
   for(j=i;j<=n-1;j++)
   a[j]=a[j+1];
   n--;
  }
  for(i=1;i<=n;i++)
  afisare(a[i]);
 f.close();
 g.close();
 return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian