Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Afisati numarul de cifre distincte ale lui n. Se vor folosi exclusiv subprograme recursive.
Exemplu:
Pentru n=38837 se afiseaza 3 (cifrele distinte sunt 3,7 si 8).

#include <iostream>
using namespace std;

int apcif(int n, int c)
{//numarul de aparitii ale lui c in n
  if(n<=9) return n==c;
  else if(n%10==c) return apcif(n/10,c)+1;
     else return apcif(n/10,c);
}

int dist(int n, int c)
{//numara cifrele distincte ale lui n
  if(c==-1) return 0;
  else if(apcif(n,c)) return dist(n,c-1)+1;
     else return dist(n,c-1);
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  cout<<dist(n,9);
  return 0;
}

sau

#include <iostream>

using namespace std;

int apcif(int n, int c)
{//verific daca c apare in n
  if(n<=9) return n==c;
  else if(n%10==c) return 1;
     else return apcif(n/10,c);
}

int nrdist(int n)
{//numara cifrele distincte ale lui n
  if(n==0) return 0;
  else if(apcif(n/10,n%10)==0) return nrdist(n/10)+1;
     else return nrdist(n/10);
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  cout<<nrdist(n);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian